Šventos Velykos jau visai čia pat. Marginsime margučius, ruošime šventinį stalą savo artimiesiems, kursime jaukumą bei ramybę.

Artėjančia Velykų nuotaika Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijos IIb ir IIc klasių mokiniai, vadovaujami klasės auklėtojų Editos Girgždienės ir Raimondos Mankevičienės, norėjo pasidalinti su Viliaus Gaigalaičio globos namų gyventojais. Susitikimui, pabendravimui mokiniai ruošėsi iš anksto: ir gimazijoje, ir namuose karpė, klijavo, piešė velykinius atvirukus, kūrė ir rašė sveikinimus. Neabejingi  liko ir mokinių tėveliai –  kartu su savo vaikais kepė ir puošė  skanėstus-keksiukus. Puoselėjame tradicijas, mokomės bendradarbiauti. Jau trečius metus gimnazijoje įgyvendinama socialinio emocinio ugdymo ( SEU) programa, kurios vienas iš tikslų –  paskatinti mokinius dalyvauti savanoriškoje veikloje, todėl stengiamės dalintis gerumu.

Viliaus Gaigalaičio globos namų skaitykloje  mus pasitiko maloniai besišypsanti  specialistė užimtumui Jovita Paulikienė ir būrelis globos namų senjorų. Susėdę į ratą globos namų gyventojai mokiniams pasakojo, kaip jie laukdavo šventų Velykų, kaip švarindavo ir puošdavo savo namus. Kaip teigė šių namų gyventoja Marija Antužienė, prieš Velykas reikėjo išsimaudyti.  Kuo švariau nusiprausi, tuo labiau nuplausi savo nuodėmes. Devyniasdešimtmetė  Veronika Rudienė prisiminė, kad labai laukdavo Velykų, nes visa jos šeima eidavo Velykų rytą  į bažnyčią, o grįžę susėsdavo prie šventinio stalo, ant kurio būtinai turėjo būti namuose kepto pyrago, naminio sviesto ir, aišku, gražiai išmargintų kiaušinių.

Globos namų gyventojai pasidalino su mokiniais, kaip anksčiau buvo marginami kiaušiniai. Paaiškėjo, kad seniau  dažniausiai kiaušiniai marginami vašku, dažomi svogūnų lukštuose. Norėdami sukurti kuo įdomesnį piešinį, kiaušinį aptaisydavo įvairiomis žolėmis. Senjoras Vytautas Juška prisiminė, kad užaugo didelėje šeimoje ir Velykų šventinis stalas ne visada būdavo gausus, bet svarbiausia, kad visa šeima labai laukdavo šventų Velykų. Vyras kalbėjo, kad dabar jis jaučiasi laimingas apsuptas bendraminčių, jam padedančių geranoriškų globos namų darbuotojų, ir iš džiaugsmo užgiedojo mums visiems velykinę giesmę ,,Linksminkimės ir džiaukimės, dievui garbę duodami giedokime...“ Netikėtas, bet nuoširdus senjoro jausmingumas sužavėjo gimnazistus.

Jaunuoliai taip pat pasakojo senjorams, kokios jų šiandien yra šventės. Vaišinosi saldėsiais, dalijosi receptais, kalbėjo apie tradicijas ridenti margučius, žaisti stengiantis kuo daugiau kitų margučių sukulti. Įteikdami sveikinimus išgirdo pagyrų už kūrybingumą, sumanumą.

Ne tik už lango švietė saulė, bet jos spindulių šiluma užliejo ir mūsų sielų gelmes. Palinkėję gražių švenčių atsisveikinome su globos namų gyventojais ir pažadėjome, kad aplankysime juos dažniau.

Raimonda Mankevičienė, gimnazijos biologijos mokytoja
Nuotraukos Jovitos Paulikienės