2018 m. kovo 28-30 dienomis  Klaipėdos rajono švietimo centre prasidėjo  Europos struktūrinių fondų finansuojamų projektų pagal 728 priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo veiklos tobulinimas“ 19.1. veiklos projektai: „Atvirkščia pamoka – kiekvieno mokinio pažangai“ Nr. 09.2.1.-ESFA-K-728-01-0020 ir „Motyvuoti mokytojai ir tėvai – motyvuoti mokiniai“ Nr. 09.2.1.-ESFA-K-728-01-0022.

Nuo pirmųjų mokymų valandų abiejuose projektuose dalyvaujančius rajono pradinių klasių ir matematikos mokytojus bei klasių vadovus mokymų lektoriai  įtraukė į aktyvias veiklas, kurios skatina apmąstyti ir ieškoti naujų metodų, padedančių sistemingai stebėti kiekvieno mokinio pažangą. Tikimasi, kad projektai padės ir mokytojams, ir tėvams, ir mokiniams gerinti bendravimą ir artimesnių ryšių kūrimą.

 

Kaip mokytis su malonumu, kaip kurti siekiamybių laboratoriją, kaip naudoti de Bono skrybėlaites , kaip dirbti su skirtingų mokymosi stilių mokiniais, kaip kurti „atvirkščia pamoką“ ir kaip matuoti mokinių pažangą, kuri skatintų mokytis – štai kiek klausimų aptarė projekto „Atvirkščia pamoka – kiekvieno mokinio pažangai“ dalyviai, projekto mokyklų pradinių klasių mokytojai.
Prieš mokymus projekto  „Motyvuoti mokytojai ir tėvai – motyvuoti mokiniai“ dalyviai atliko HEXACO klausimyno testus ir mokymuose juos analizavo. Remiantis HEXACO metodika nustatomi būdingiausi asmens bruožai. „Dabar save geriau pažįstame“, kalbėjo mokytojai po mokymų. „Įdomu buvo dirbti, net nepastebėjome, kaip baigėsi užsiėmimas!“ išeidami visi kaip vienas tvirtino mokytojai. „Prasminga, įdomu, naudinga, norisi tai jau rytoj taikyti pamokoje“, po mokymų liejo savo emocijas pradinių klasių mokytojai.

Sėkminga projekto pradžia ir gerais mokymų vedėjais  džiaugiasi  projektų vadovės ir koordinatorės: Klaipėdos rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Nijolė Gotlibienė, Klaipėdos rajono Švietimo centro direktorė  Ramutė Sirutienė ir Klaipėdos rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Žvaginienė. Nors ateityje visų projekto dalyvių dar laukia daug konsultacijų, refleksijų, bendravimo kuriant projekte numatytus produktus, tikimasi kad kolegialus projekto mokyklų  bendradarbiavimas ir susitelkimas padės įgyvendinti projektų tikslus ir uždavinius, o svarbiausia – pagerins pradinių klasių mokinių raštingumo ir 8 klasių mokinių matematikos pasiekimus.