Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos pirmų klasių vadovės, atsakingai besirūpindamos savo ugdytiniais, siekia kokybiškesnio bendradarbiavimo ir su auklėtinių tėvais. Pasinaudojusios projektu „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos rajone“ į pokalbį tema ,,Ne vaikas, bet ir ne suaugęs. Kaip išlaikyti gerą santykį su vaiku?" pasikvietėme ir psichologę Aureliją Ananjevaitę. Taip dar kartą patvirtiname, kad mokymasis, lavinimasis trunka visą gyvenimą.

Specialistė paminėjo ryškiausius 15-16 metų jaunuolių požymius (maištavimą, savarankiškumo siekimą, kartais atsakomybės stoką, norą greitai viską pasiekti) ir akcentavo, kad sėkmingą tėvystę nulemia  besąlygiška meilė ir kūrybiškumas. Dar kartą išgirdome (ir gal pagaliau suvokėme?), kad nuo mūsų, suaugusiųjų, elgesio, bendravimo manierų, susitarimų laikymosi priklauso paauglių elgesys, mąstymas. Pasirodo, mes, tėvai, nepajuntame, kaip išlepiname savo vaikus, norėdami jiems kuo daugiau duoti, kuo labiau padėti. O kai su vaiku nebesusikalbame – stebimės, kas jam galėję atsitikti... Psichologė A.Anajevaitė patarė, kad tada jau reikia imti keisti save!,,Jei nuoširdžiai stengsimės, dirbsime – pokyčiais jau galėsime džiaugtis po 21 dienos“,- patikino specialistė.

Su ne vaiku, bet ir ne suaugusiu reikia kalbėtis konkrečiai bei atvirai: nebijoti aptarti nerimo, įvardyti išgyvenimus, apsvarstyti veiksmus ir pasekmes. Taip suartėjama, atsiranda pasitikėjimas. Ir šiandien mokslininkai kartoja, kad kilniausias bei pagrindinis žmogaus prigimties poreikis – turėti ryšį su kitais žmonėmis.Amerikiečių rašytoja Jodi Picoult vienoje iš savo knygų yra parašiusi: „Tapdamas tėvu, žmogus nepasirašo sutarties, bet jo pareigos nematomu rašalu išvardytos. Yra straipsnis, kad tu turi

remti savo vaiką, netgi jei daugiau niekas jo nepalaiko. Tai tu turi atstatyti tiltą, netgi jei pats vaikas jį sudegino.“ Dauguma tėvų, mokytojų, kitų suaugusių panašiai ir elgiasi. O kai vaikas, paauglys pajaučia atsakingą palaikymą, daugiau pagalvoja ir apie savo elgesį – meilės pagrindas ir yra rūpinimasis vienas kitu.

Zofija Vaitkuvienė, Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos mokytoja
Nuotraukos Rūtos Lukošienės