Lapkričio 28 d. vyko seminaras „Vytinė juosta – tautinio kostiumo dalis“, skirtas tautinio kostiumo metams. Seminarą finansavo Klaipėdos rajono savivaldybė pagal Etninės kultūros plėtros programą. Tikslas – padėti išsaugoti vytinių juostų vijimo kaladėlėmis technologiją ateities kartoms. Lektorė Ramunė Našlėnienė (Gargždų „Minijos“ progimnazijos technologijų mokytoja metodininkė) supažindino seminaro dalyvius su tradiciniu ir šiuolaikiniu vytinių juostų pritaikymu; pristatė darbo priemones ir įrankius, vijimo ir audimo technologijas, juostų vijimo metodiką; padėjo seminaro dalyviams įgyti praktinių vytinių juostų vijimo įgūdžių ir aptarė su jais tolimesnes įgytų žinių pritaikymo galimybes.

Seminarui organizuoti pasirinktas Advento laikotarpis. Manoma, kad šalti rudens-žiemos vakarai – pats tinkamiausias laikas išsitraukti vilnonius siūlus ir sukurti gaminius, įprasminančius protėvių paveldą. Siekiant sudominti būsimus seminaro dalyvius švietimo centre visą mėnesį buvo eksponuojama lektorės vytinių juostų autorinė paroda.  Švietimo centro renginių dalyviai ir svečiai galėjo susipažinti su juostų spalvinėmis gamomis, raštais, paliesti juostas ir taip leisti vilnai sužadinti norą išmokti vyti juostas patiems.

Kadangi seminaro tikslas – tradicinės technologijos praktinis pritaikomumas, žinių ir įgūdžių perdavimas kitiems, mokytojai, pagilinę žinias seminare, gebės taikyti išmoktą technologiją pamokų ar neformaliojo ugdymo užsiėmimų metu, o Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai perteiks įgūdžius vaikams ir anūkams (jaunajai kartai), taip pat patobulinę įgūdžius galės išmokyti technologijos kolegas senjorus.

Džiugu buvo išgirsti iš dalyvių pozityvius seminaro vertinimus. Senjorė tautodailininkė Stasė Kausteklienė, dalyvavusi seminare, išdavė paslaptį, kad išmokti vytinių juostų technologijos buvo jos gyvenimo svajonė. Tokie įspūdžiai leidžia tikėti, kad seminare įgytos kompetencijos bus nuolat tobulinamos ir taikomos praktiškai. O mes galimai išvysime naujų autorių vytines juostas parodose, mugėse ir kituose bendruomeniniuose renginiuose.