Jau trečius metus Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ bendruomenė žengia advento taku, įgyvendindama (dalinai finansuojamą) etninės kultūros projektą „Iš lobių skrynelės“.
Kiekviena savaitės diena skleidė informaciją apie advento, Kalėdų laikotarpio papročius bei tradicijas, savitą kūrybinę raišką, praturtintą tautiniais, tradicinio meno elementais.

Kūrybinėse dirbtuvėlėse vaikai, tėvai, pedagogai, rajono ikimokyklinių įstaigų pedagogai, svečiai kūrė žibintus, kalėdinius varpelius, kuriais papuošė grupių erdves.

Sukurti Vilties angeliukai iškeliaus mažiesiems ligoniukams. Sveikinimų atvirukai jau pakeliui pas vienišus  žmones (gerumo ir pilietinės akcijų tęstinumas). Juos padovanos laiškanešys Zigmas Sermontis.

Šiandien dauguma tėvų domisi savo tautos savastimi, to moko ir savo atžalas. Šį jausmą pajautėme savaitės veiklose. Ypatingai tai pastebėjome viktorinos „Lietuvių tautinis kostiumas“ metu. Tėvai ieškojo medžiagos, domėjosi, o viktorinos metu klausimai ir užduotys daugumai buvo lengvai įveikiami. Tėvų pasakyta mintis „Tai bent renginys, kai nereikėjo žiūrėti į laikrodį...“, pasako daug...

Su Joana Lukiene, Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos dailės ir technologijos mokytoja, tautodailininke, kūrėja audėme audimėlį – juostas „gyvomis“ staklėmis. Staklės buvome mes patys: ir vaikai, ir suaugę. Po veiklos vaikai grupėse dar ilgai audė juostas ir mokino tuos, kurie nedalyvavo edukacinėje valandėlėje.

Vyresniųjų ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai dalyvavo  Klaipėdos rajono amatų centro ir  Gargždų krašto muziejaus edukacinėse veiklose. Kartu su edukatorėmis vaikai kūrė medžio atspaudus, trispalvę Lietuvos Nepriklausomybei paminėti.

Gerąja darbo patirtimi, puoselėjant etninę kultūrą, su rajono ikimokyklinių įstaigų pedagogais dalijosi: Virginija Martyšienė, Irena Vilutienė, Audronė Gedvilienė, Dalia Rapalienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtojos metodininkės, Genrūda Grykšienė, Danutė Surplienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogės, ikimokyklinio ugdymo auklėtojos metodininkės, Ilona Petronaitienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, Renata Rudgalvienė, Jūratė Petrusevičienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtojos ir Jūratė Dirškienė, vyresnioji ikimokyklinių įstaigų muzikos vadovė.

Visus savaitės renginius skyrėme Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti. 

Smagu, kad plečiasi etninės kultūros žinios ir savaime kyla noras vis gilintis į praeitį ir ją „įkelti“ į šiandieną.

Vykusių veiklų akimirkas filmuotoje medžiagoje rasite internetinėje erdvėje: Operatoriusvalensas Ežerinskas – YouTube 1. Kūrybiniai susitikimai. 2. Advento taku...

Rima Butkuvienė, l. e. direktoriaus pareigas, Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“