2017 m. lapkričio 11 d. Klaipėdoje, Tęstinių studijų institute, vyko Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija ,,Visuminis (holistinis)- kūrybiškas ugdymas ir kalbos sutrikimų prevencija ankstyvajame ikimokykliniame amžiuje". Ši konferencija buvo skirta užsienio ir Lietuvos ikimokyklinių įstaigų logopedams, mokytojams, tėvams bei projekto ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“ partneriams ir dalyviams. Konferencijoje buvo aptariami įvairūs kalbos sutrikimų prevencijos  būdai, holistiniai metodai ir efektyvi pagalba vaikui, sudarant kuo palankesnes sąlygas jo kalbos plėtotei. Vyko metodinių priemonių paroda. Šiame projekte dalyvauja Lietuvos, Latvijos, Rusijos specialistai ir pedagogai, vaikai ir tėvai. Jame dalyvauja keletas mūsų rajono ugdymo įstaigų: Gargždų lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“, Gargždų lopšelis-darželis ,,Naminukas“, Vėžaičių lopšelis-darželis,  Kvietinių mokykla-darželis, Endriejavo pagrindinė mokykla.

Konferencijoje vaizdinį pranešimą ,,Dangus griūva“ pristatė Kvietinių mokyklos-darželio logopedė Nijolė Grimalienė, auklėtojos Žydronė Mockuvienė ir Rita Daugintienė. Vėžaičių lopšelio-darželio auklėtoja Edita Grinienė pristatė vaizdinį pranešimą „Duok man ranką ,mielas drauge“. Gargždų lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ logopedė metodininkė Diana Jarutienė skaitė pranešimą ,,Dailės raiškos priemonių panaudojimas ugdant vaikų kalbinius gebėjimus“. Gargždų lopelio-darželio ,,Naminukas“ logopedė metodininkė Rita Dumašienė pristatė priemonę ,,Kvėpavimo ir pūtimo pratimai“. Vėžaičių lopšelio-darželio pavaduotoja ugdymui, logopedė Tatjana Pagojienė ir logopedė metodininkė Loreta Zakarienė pristatė projekto ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“  įgyvendinimo programą 2017-2018 m. m. Kvietinių mokyklos-darželio logopedė Nijolė Grimalienė konferencijos dalyvius supažindino su jos parengtu smulkiosios motorikos ir pažintinių gebėjimų lavinimo rinkiniu ,,Rankytės darštuolytės, akytės smalsuolytės“. Konferencija sudarė puikią galimybę pasidalinti darbo patirtimi, pasisemti naujų idėjų ir jas efektyviai įgyvendinti ugdant vaikų kalbą.

Specialiųjų pedagogų, logopedų metodinio būrelio pirmininkė, Gargždų lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ logopedė metodininkė Diana Jarutienė