2017 spalio 30 d. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijoije vyko metodinė diena ,, Sensorinių pojūčių lavinimas ugdant mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių“, kurią organizavo šios gimnazijos vyresnioji specialioji pedagogė Ramunė Bagdonavičienė, logopedė Modesta Stončiuvienė ir logopedė Laura Netalimova. Joje dalyvavo rajono ugdymo įstaigų logopedai, specialieji pedagogai.

Sensorinis lavinimas – tai sensorinių pojūčių, suvokimų, vaizdinių vystymas ir koregavimas. Egzistuoja įvairūs sensorinių pojūčių lavinimo būdai, tačiau jų poveikis yra skirtingas kiekvienam vaikui. Metodinės dienos metu buvo aptariami sensorinių pojūčių lavinimo būdai, labiausiai tinkantys mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Renginio dalyvius svetingai priėmė atsinaujinusios gimnazijos direktorė Laima Navickienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Raimunda Mockuvienė. Pranešime ,,Pagalbos mokiniui ypatumai Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijoje“ direktorės pavaduotoja ugdymui Raimunda Mockuvienė pateikė informaciją apie gimnazijoje teikiamą pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, šios pagalbos kryptis, džiaugėsi stipria pagalbos mokiniui specialistų komanda. Ji akcentavo bendradarbiavimo su socialiniais partneriais svarbą, nes šis bendradarbiavimas sudaro sąlygas siekti kuo geresnių rezultatų. Ypač glaudžiai bendradarbiaujama su Veiviržėnų seniūnija, Klaipėdos rajono amatų centru, Veiviržėnų kultūros centru, "Diemedžio" ugdymo centru. Vyresnioji specialioji pedagogė Ramunė Bagdonavičienė skaitė pranešimą ,,Sensorinių pojūčių lavinimas ugdant mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių“, logopedės Modesta Stončiuvienė ir Laura Netalimova pristatė stendinį pranešimą ,,Sensorinių pojūčių lavinimas logopedinių pratybų metu“. Logopedė Modesta Stončiuvienė pristatė jos parengtą lankstinuką ,,Matau, girdžiu, liečiu..“

Metodinės dienos dalyviai lankėsi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriuje, kuriame apžiūrėjo originalią ugdytinių, pedagogų ir tėvų parodėlę ,,Rudenėlio vėrinėlis“. Daug malonių akimirkų renginio dalyviai patyrė dalyvaudami Veiviržėnų kultūros centre vykusioje muilo gamybos edukacijoje ,,Spalvoti kvapai“, kurią vedė Valdonija Karaliūnienė. Vėliau dalyviai buvo pakviesti į Klaipėdos rajono amatų centrą. Centro direktorė Valė Krauleidienė supažindino su jo veikla, vykdomonis edukacinėmis programomis. Dalyvių akis džiugino Irenos Šarkuvienės piešinių paroda "Senieji geležiniai kryžiai" ir centre eksponuojamos nuostabaus grožio suknelės, kurias mezgė specialioji pedagogė Ramunė Bagdonavičienė. Metodinės dienos dalyviai buvo pavaišinti labai gardžiais kulinarinio paveldo pietumis.
Ši metodinė diena suteikė puikią progą pasidalinti sukaupta patirtimi lavinant mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sensorinius pojūčius. Organizatorių svetingumas ir rūpestingumas sudarė galimybę patirti daug teigiamų emocijų.

Diana Jarutienė, Specialiųjų pedagogų, logopedų metodinio būrelio pirmininkė, Gargždų lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ logopedė metodininkė