Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narės Rasos Petrauskienės ir gimnazijos istorijos mokytojos Vidutės Petrauskienės iniciatyva į Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnaziją užsuko Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorius daktaras Liudas Mažylis, šalyje išgarsėjęs, kai surado Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto originalą.

Tenka pripažinti, kad ir aš, ir dauguma kitų į susitikimą atėjusių gimnazistų buvome mažai ką girdėję apie Liudą Mažylį, tad jautėmės gana pasyvoki. Na, o prasidėjus susitikimui- diskusijai, mūsų savijauta gerėjo, susidomėjimas svečiu stiprėjo. Galbūt todėl, nes tema aktuali Lietuvai, gal dėl profesoriaus dėstymų minčių ir intonacijos pokalbis visus sudomino.

Susitikime daugiausia buvo kalbėta apie Vasario 16-osios akto atsiradimą. Profesorius pasakojo, kaip ieškojo akto Vokietijos archyvuose bei akcentavo, kuo jis svarbus Lietuvai. Kadangi aktas buvo adresuotas Vokietijai – jis nepriklauso Lietuvai, todėl jo universiteto profesorius negalėjo parvežti į Lietuvą, bet yra susitarta su Vokietijos ministerija dėl dokumento eksponavimo Lietuvoje penkerius metus. Kai vienas iš susitikimo dalyvių paklausė, ko profesorius ieškosiąs dabar, išgirdo – atsakymų į kitus neatsakytus klausimus. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto L. Mažylio pasakojimas apie akto paieškas privertė suprasti, jog jis taip pat svarbus man, kaip lietuvei.

Taip pat buvo įdomu sužinoti, kaip vyksta paskaitos universitetuose, kaip elgiasi patys dėstytojai ir kaip jie dėsto savo dalykus. Svečias Liudas Mažylis palietė abiturientams bei kitiems gimnazistams aktualų klausimą, kur stoti? Jo nuomone, apsispręsti dėl studijų pasirinkimo padeda ir mokytojai, ir tai, kaip jie dėsto savo mokomąjį dalyką. Nors Liudas Mažylis VDU universite dėsto politiką, jis pats studijavo ir baigė chemijos mokslus, o tam įtaką padarė puiki chemijos mokytoja.

Susitikimas su aktyvia ir išsilavinusia asmenybe, leido mums pagalvoti, kaip svarbu įsipareigoti kitiems ir tėvynei, o įsimenantis ir prasmingas pokalbis ilgai liks malonios gyvenimo mokykloje patirties prisiminimas.

Erika Vyšniauskaitė, ,,Vaivorykštės“ gimnazijos informacijos sklaidos klubo narė
Nuotr. Gintauto Našlėno