IDĖJOS – MOKYKLAI!

2017 m. spalio 30 d.9.00–15.00 val., Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija

MOKYTOJAS nėra konvejerio darbininkas, nes jis ne „mokymo technologijas ar industrijas“ naudoja ir ne specialistus gamina, o ŽMOGŲ AUGINA. Mokytojas nėra „sielos inžinierius“, nes jis jos neaptarnauja, jis jas UGDO. Mokytojas nėra vien į pašaukimą atsiliepęs žmogus, sąžiningai ir profesionaliai darantis tai, kas mokinį augina, ugdo, lavina, bet jis yra tas, kuris ŠVIEČIA degdamas gyvenimo džiaugsmu ir UŽDEGA sutiktųjų gyvenimą liepsna, persiduodančia vis kitiems. Juk šviesos neįmanoma sustabdyti, ji, kaip ir gyvybė, yra arba jos nėra...

Šiais mokslo metais norėjome IŠGIRSTI VIENI KITUS – juk iki šiol dažniausiai metodinėse sesijose bendraudavome susibūrę tik į to paties mokomojo dalyko mokytojų grupes. Šių metų tikslas – BENDRYSTĖ. Juk artėjame į brandų gimnazijos 30-ąjį jubiliejų!

Mes didžiuojamės mūsų gimnazijos gražiais pasiekimais ir bendromis pergalėmis. Tikiuosi, kad ir ateityje būsime viena geriausių, gražiausių ir tolerantiškiausių mokyklų ne tik Gargždų mieste, bet ir Lietuvoje.

Nijolė Balčikonytė, Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

METODINĖS SESIJOS PROGRAMA

 

9.00–11.30 val., aktų salė –
idėjos mokyklai!

Metodinės sesijos atidarymas.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Balčikonytė

1.    „Kinestetinis mokymo(si) stilius“.
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Rasa Rusteikienė, matematikos mokytoja metodininkė Dalia Bendikienė; vyr. anglų kalbos mokytoja Viktorija Godiliauskienė

2. „GPS panaudojimo galimybės“.
Geografijos vyr. mokytoja Birutė Gudauskienė

3. „Istorinė esė – įdomiai“.
Istorijos ir pilietinio ugdymo mokytoja ekspertė Vidutė Petrauskienė

4. „Maži žingsniai sėkmės link“.
Dailės ir technologijų mokytoja ekspertė Joana Lukienė

5. ,,Mąstymo žemėlapiai – mokinių kritinio mąstymo ugdymui“.
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Rasa Rusteikienė

6. ,,Kontekstų svarba mokinių patirčiai“
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nerija Valinčienė

7. ,,Vaizdo pateiktys – aktyvaus klausymosi įgūdžiams“.  
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Giedrė Poškienė

8. ,,Ugdome emocinį intelektą“.
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė  Daiva Toliušienė.

9. ,,Kaip įtraukti mokinius į ugdymo(si) aplinkos kūrimą?“.
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Zofija Vaitkuvienė

10. „Mokymasis be sienų“.
Biologijos mokytoja metodininkė Raimonda Mankevičienė

11. „Internetinių mokomųjų programų panaudojimo galimybės“ (prašome turėti telefoną su interneto prieiga).
Anglų kalbos mokytojos metodininkės Giedra Aliulienė ir Alina Kalinauskienė

12.    Metodinės sesijos refleksija –
„Interaktyvių pristatymų kūrimo programos Mentimeter galimybės – šiuolaikinei pamokai“.
Etikos mokytoja metodininkė  Ilma Agajan
     
10.00–11.30 val., interneto skaitykla –
SEU programos „Raktai į sėkmę“ pristatymas Utenos r. gimnazijų atstovams LIONS QUEST programos integravimas į klasės vadovo ir projektinę veiklą „Vaivorykštės“ gimnazijoje.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Mockienė, socialinė pedagogė Rosita Jankauskaitė, psichologė Rūta Lukošienė.
     
12.00–15.00 val., 213 kab. –
paskaita gamtos mokslų, IT,  matematikos ir kitų (pagal pageidavimus) mokomųjų dalykų mokytojams „Gabių vaikų ugdymas“. Diskusijos.
Saulius Žukauskas ir Virginija Gineikė, Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos fizikos mokytojai ekspertai
     
Spalio – gegužės mėn. – atviros pamokos.
Ilma Agajan, Giedra Aliulienė, Dalia Bendikienė, Donata Galickienė, Regina Gutauskienė, Violeta Jurjonienė, Alina Kalinauskienė, Rūta Laučienė, Aldona Matulaitienė, Julė Mickuvienė, Verutė Nekrevičiūtė, Giedrė Poškienė, Romanas Rimkevičius, Rasa Rusteikienė, Inga Ulonienė, Vidas Vaitkus, Zofija Vaitkuvienė, Asta Vaišnoraitė, Nerija Valinčienė, Giedrius Žemaitis ir kiti.
     
IŠMINTIES PERLAI
Vieną dieną senas išminčius ėjo keliu, žvelgė į pasaulį ir žavėjosi pavasario ryškiomis spalvomis. Tada jis pamatė žmogų, tempiantį didžiulę naštą ant pečių. Jo kojos linko nuo tokio svorio.
– Kodėl tu dirbi tokį sunkų darbą? Kam kankini save? –  paklausė išminčius.
– Vardan vaikų, kad vaikai būtų laimingi, – atsakė nelaimingasis. – Mano senelis aukojosi vardan tėvo, tėvas aukojosi dėl manęs, o aš – dėl savo vaikų laimės.
– O kas nors buvo laimingas jūsų šeimoje? – paklausė pašnekovas.
– Dar ne, bet vaikai ir vaikaičiai tikrai bus laimingi! – sušuko žmogus.
– Deja, beraštis negali išmokyti skaityti, o kurmis niekada neužaugins erelio! – atsiduso išminčius. – Pirmiausia pačiam reikia išmokti būti laimingam, tik tuomet galėsite to išmokyti savo vaikus. Tai ir bus jūsų geriausia dovana jiems.
     
Būti ne dėl savęs, bet dėl tų, kuriems tavęs labiausiai reikia...
Ankstyvi rudens rytai, persmelkti tiršto rūko ir garuojančia kava, mokytojams – bene produktyviausias paros metas. Gimstant dienai, kuriami planai ir vizijos, užmezgami nauji saitai. Kiekvienas rytas tarytum malda – (pa)(si)tikėjimui, galiai, žinojimui, tarsi naujas iššūkis sau pačiam. Mokytojo profesija jau pati savaime yra didžiulis iššūkis, nuolatos verčiantis judėti ir siekti. Kiekvienas mokytojas niekada neturėtų pamiršti, kokių impulsų vedinas pradėjo savo profesinį kelią, kodėl išmainė saldų miegą į ankstyvų rudens rytų magiją...

 

Organizatorius –
 Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos Metodinė taryba:
Ilma Agajan, Rita Batečko,
Dalia Bendikienė, Alina Kalinauskienė, Rūta Laučienė, Vidutė Petrauskienė, Romanas Rimkevičius, Vidas Vaitkus, Zofija Vaitkuvienė

Metodinės veiklos koordinatorė –
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nijolė Balčikonytė

Registracija vyks sesijos dieną.
Išduodami Klaipėdos r. švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai
(3 val./6 val.).