Rugsėjo 29 d. Klaipėdos rajone svečiavosi gausus būrys švietimo darbuotojų iš  Plungės rajono savivaldybės. Plungiečių delegacijai vadovavo Plungės savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Gintautas Rimeikis ir Plungės suaugusiųjų švietimo centro direktoriaus pavaduotoja Laima Galvanauskienė.  Švietimo skyriaus specialistai bei ugdymo įstaigų vadovai ir Plungės  visuomenės sveikatos biuro komanda domėjosi švietimo aktualijomis Klaipėdos rajone, gerąja patirtimi gerinant mokinių psichinę sveikatą, socialinio ir emocinio ugdymo programų įgyvendinimu rajono mokyklose.

Plungiečių vizitas prasidėjo  Klaipėdos rajono švietimo centre. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Algirdas Petravičius pasveikino 42 svečių delegaciją ir pristatė bendrą švietimo situaciją rajone. Klaipėdos rajono švietimo centro direktorė Ramutė Sirutienė ir Klaipėdos rajono visuomenės sveikatos biuro direktorė Neringa Tarvydienė dalijosi gerąja  darbo patirtimi apie institucijų bendradarbiavimą ir jo įtaką visuminiam vaiko ugdymui. N. Tarvydienė pristatė prioritetines strategines kryptis gerinant veiklos kokybę, Klaipėdos rajone įgyvendinamą mokinių visuomenės sveikatos priežiūrą. Pranešėjos akcentavo savivaldybės institucijų ir organizacijų  bendradarbiavimo svarbą siekiant geresnės vaikų sveikatos ir vykdant žalingų įpročių prevenciją. Klausytojams pateikti pagrindiniai pasiekti bendro darbo su partneriais rezultatai, kurie atsispindi mokinių sveikos gyvensenos, patyčių prevencijos ir socialinių ir emocinių kompetencijų  rodiklių teigiamuose pokyčiuose. Atkreiptas dėmesys, kad pagrindinis akcentas visų partnerių koordinuotose veiklose  yra mokinys ir jo gerovė.

Vėliau svečiai pasidalino į dvi grupes. Viena lankėsi Gargždų  lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“, kita – Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijoje. Lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ direktorė Alė Šimaitienė pristatė gerąją darbo patirtį, kaip ugdytiniams formuojami sveikos gyvensenos įgūdžiai, o „Vaivorykštės“ gimnazijoje direktorės pavaduotoja Danutė Mockienė ir psichologė Rūta Lukošienė dalijosi savo sėkmėmis ir iššūkiais, kaip socialinio ir emocinio ugdymo programą „Raktai į sėkmę“ integruoti į klasės valandėles ir mokyklinius renginius. Svečius sujaudino „Vaivorykštės“ gimnazistų pristatyti projektai ir gražūs tarnavimo visuomenei pavyzdžiai.

Priekulėje plungiečiai lankėsi I. Simonaitytės gimnazijoje ir Priekulės lopšelyje-darželyje. Gimnazijos direktorius Antanas Alčauskis ir jo pavaduotojas Robertas Gricenko vizito dalyviams pasakojo apie socialinio ir emocinio ugdymo programas ir jų įtaką mokinių elgesiui, bendravimui ir mokyklos  veikloms. Lopšelyje-darželyje direktorė Irena Škrabienė svečiams pristatė, kaip darželyje įgyvendinamas  praktinis V. Šerborn metodo diegimas, projektas „Kaip palengvinti vaiko perėjimą iš darželio į mokyklą“, pasidalino socialinio ir emocinio ugdymo programos „Zipio draugai“ diegimu. Svečiai žavėjosi Priekulės lopšelio-darželio vidinių patalpų apipavidalinimu, kur kiekvienos sienos dekoracija  vaiką ugdo ir nuteikia teigiamoms emocijoms. Svečių dėmesį patraukė ir puikiai sutvarkytos gimnazijos ir lopšelio-darželio išorinės aplinkos. Plungiečiai dėkingi visoms ugdymo įstaigos už svetingumą ir šiltą priėmimą.

Po dalykinės vizito dalies  svečiai aplankė Dreverną ir jos uostą,  nuo apžvalgos bokšto gėrėjosi užburiančiu marių reginiu ir giedru rudenio dangumi su išskrendančių gervių atsisveikinimo rypavimais, ragavo dreverniškių žuvies ir žuvienės, susipažino su garsaus pamario  krašto laivadirbio J. Gižo šeimos ir veiklos istorija bei  linksminosi su etnografiniu ansambliu „Žvejytės“.

Plungiečių delegacija jau 9-oji per 2017 metus, kurią svetingai priėmė  Klaipėdos rajono švietimo centras.

 

 

 

ŠC informacija