Rugsėjo 22 d. Klaipėdos rajone svečiavosi 34 bendradarbiaujančio Kauno rajono  ugdymo įstaigų vadovai, pedagogai ir visuomenės sveikatos biuro specialistai.

Pirmiausiai svečiai lankėsi Klaipėdos rajono švietimo centre. Klaipėdos rajono švietimo centro direktorė Ramutė Sirutienė ir Klaipėdos rajono visuomenės sveikatos biuro direktorė Neringa Tarvydienė dalijosi gerąja  darbo patirtimi apie  institucijų bendradarbiavimą ir jo įtaką visuminiam vaiko ugdymui. Svečiai iš Kauno rajono domėjosi socialinio ir emocinio ugdymo programų įgyvendinimu rajono mokyklose. Svečiams padarė įspūdį socialinių ir emocinių kompetencijų ir ugdymo bei ugdymosi aplinkų tyrimas bei jų  rezultatų lyginamoji analizė.

Klaipėdos rajono savivaldybės finansuojamas tyrimas sudaro galimybę rajono ugdymo įstaigoms pamatuoti savo darbo sėkmę ir geriau įžvelgti trūkumus ir silpnąsias veiklos vietas. N. Tarvydienė pristatė prioritetines  strategines kryptis gerinant veiklos kokybę, Klaipėdos rajone įgyvendinamą mokinių visuomenės sveikatos priežiūrą. Pranešėjos akcentavo savivaldybės institucijų ir organizacijų  bendradarbiavimo svarbą siekiant geresnės vaikų sveikatos ir vykdant žalingų įpročių prevenciją. Klausytojams pateikti pagrindiniai pasiekti bendro darbo su partneriais rezultatai, kurie atsispindi mokinių sveikos gyvensenos, patyčių prevencijos ir socialinių ir emocinių kompetencijų  rodiklių teigiamuose pokyčiuose. Atkreiptas dėmesys, kad pagrindinis akcentas visų partnerių koordinuotose veiklose  yra mokinys ir jo gerovė.

Priekulėje kolegos kauniečiai lankėsi  I. Simonaitytės gimnazijoje ir Priekulės lopšelyje-darželyje. Gimnazijos direktorius Antanas Alčauskis ir jo pavaduotojas Robertas Gricenko  vizito dalyviams pasakojo  apie socialinio ir emocinio ugdymo programas ir jų įtaką mokinių elgesiui, bendravimui ir mokyklos  veikloms. Lopšelyje-darželyje svečiams pristatytas praktinis V. Šerborn metodo diegimas, projektas „Kaip palengvinti vaiko perėjimą iš darželio į mokyklą“, pasidalinta socialinio ir emocinio ugdymo programos „Zipio draugai“ sėkmėmis ir iššūkiais.
Po dalykinės vizito dalies  svečiai aplankė Dreverną ir jos uostą,  besipuošiantį rudens lygiadienio šventei, ragavo dreverniškių žuvienės, J. Gižo etnografinėje sodyboje linksminosi su „Žvejitės“ etnografiniu ansambliu.

Kauno ir Klaipėdos  rajonų švietimo centro direktorės Laima Ruzgienė ir Ramutė Sirutienė pasirašė bendradarbiavimo sutartį ir aptarė tolimesnes abiejų rajono pedagogų bendradarbiavimo galimybes.