Klaipėdos rajono Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijoje 2016 m. vykdytas skaitymo skatinimo projektas ,,Skaitymo patirčių spalvos“, finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos. Projekto rengėja, vadovė – gimnazijos bibliotekininkė Barbora Dotienė.

Klaipėdos rajono mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai, bibliotekininkai, kviesti svečiai ir mokinių tėvai kalbėjo apie kūrybinį polėkį, kuris vargu ar įmanomas be skaitymo, grožėjosi pasiekimais. Susitikimai su žymiais kultūros žmonėmis, kuriems skaitymas padeda sėkmingiau gyventi, jų kūrybos analizavimas skaitytojams buvo ir, manome, išliks  veiksminga priemone, skatinančia skaityti – plėsti kultūrinį akiratį.

Be abejo, didžiausią įtaką skatinant skaityti turi bendraamžiai ir tėvai. Mokiniai, padėję vykdyti projektą, atliko skirtingus kūrybinius darbus: leido stendą, grožinės literatūros kūrinį (V. Račicko romaną ,,Baltos durys“) pavertė spektakliu, rašė straipsnius, informacines žinutes į įvairias žiniasklaidos priemones, virtualiame tinklalapio ,,Mano Gargždai“ skaitytojo dienoraštyje dalijosi savo įspūdžiais apie perskaitytą knygą ir ragino tai daryti savo bičiulius, rūpinosi organizacine veikla – taip  tobulindami skirtingas kompetencijas. ,,Vaivorykštės“ vardadienyje apdovanoti aktyviausi gimnazijos bibliotekos skaitytojai: ir mokiniai, ir mokytojai, ir aptarnaujantis personalas. Tėvai noriai pagelbėjo leidžiant stendą, dalyvavo ne viename susitikime su kultūros žmonėmis, pasinaudojo (ir, tikimės, naudosis) edukacinio lankstinuko medžiaga.

Sėkminga ir kūrybiška veikla reikėtų įvardinti knygų skirtukų ,,Prasmingiausios mintys iš perskaitytų kūrinių“ kūrimą – veiksmingas bendradarbiavimas su Klaipėdos r. mokyklomis bei  partnerystė su ,,Print-it“ leidžia patirti realią skaitymo naudą.

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos mokytojo Gintauto Našlėno fotografijų paroda „Iš arti“ perteikia projekto veiklas, įdomius susitikimus.

Projekto skirtingos veiklos ne tik vykdytojų, bet ir dalyvių  dėmesį atkreipė ir į skaitymo reikalingumą bei patrauklumą, ir į bendradarbiavimo, kūrybiškumo, atsakingumo naudą.

 

 

VIRTUALI PARODA, GOOGLE+ VAIZDO ALBUMAS

 

Zofija Vaitkuvienė, Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijos mokytoja, projekto vykdytoja