Mieli kolegos,
Gyvenimo tėkmėj visi mes esame ir mokytojai, ir mokiniai...
Te mūsų entuziazmas,  palaikomas sveiko proto ir atkaklumo, veda į siekiamą kokybę, kuri taptų mūsų ir mūsų mokinių visapusiška sėkme.
Esame su Jumis ir siekiame bendros sėkmės profesiniame augime vardan prasmingo mokymo(si), mokinių pažangos ir emocinio saugumo.
Su rugsėjo 1-ąja!

Klaipėdos rajono švietimo centro kolektyvas

491249843