Kartu su rudeniško vėjo dvelksmu mokytojai grįžta į mokyklas ir pasineria į kasdienių darbų sūkurį.

Rugpjūčio 23-25 d. 37 mokytojos iš rajono mokyklų turi galimybę mokytis, kaip diegti socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QUEST programas „Laikas kartu“ 1 - 4 klasėse  ir „Paauglystės kryžkelės“ 5 - 8 klasėse. Mokymus veda LIONS QUEST programų vyresnioji instruktorė, SEU instituto direktorė dr. Daiva Šukytė. VAIZDO REPORTAŽAS.

10-tus mokslo metus vykdomos socialinio ir emocinio ugdymo programos rajone padeda mokiniams geriau valdyti emocijas, nusistatyti savo tikslus ir jų siekti, ugdo jų atsakomybę,  gerina bendravimo įgūdžius, moko problemų sprendimo, gerina santykius su mokytojais ir tėvais, didina saugumo mokykloje jausmą. Šios programos suteikia vaikams žinių, kaip saugiai ir sveikai gyventi ir yra reali žalingų įpročių prevencija. Nors tik nuo 2017 – 2018 m. m. pagal papildytą LR Švietimo įstatymo 46 str. 1. d. 12 punktą nuoseklus ir ilgalaikis socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas privalomas visose šalies mokyklose, mūsų rajono ugdymo įstaigų bendruomenės jau 2008 metais žengė pirmuosius žingsnius šių kompetencijų ugdymo link. Tris metus vykdomi tyrimai rodo teigiamus pokyčius rajono  mokyklų bendruomenėse.

Socialinio ir emocinio ugdymo programų projektų  įgyvendinimą remia Klaipėdos rajono savivaldybė.

 

Remiantis Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros IQES 2015 m. duomenimis rajono mokyklų mokiniai elgiasi drausmingiau net ir tada kai nemato mokytojai palyginus su šalies mokiniais

 

Palyginus tuos pačius  2014- 2015 m. m. ir 2015 – 2016  m. m. duomenis rajono kontekste pokytis akivaizdus.

 

Jeigu palygintume mūsų rajono ir šalies mokyklų mokinių saugumo jausmą, tai įsitikintumėme, kad mūsų moksleiviai taip pat jaučiasi saugesni

 

Mokinių saugumo pojūtis mokykloje  2014- 2015 m. m. ir 2015 – 2016  m. m. duomenimis  rajono kontekste irgi nuteikia optimistiškai – mokiniai vertina , kad jų saugumo jausmas didėja

 

Lyginant  2015 m. ir 2016 m. rajono mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų bendro indekso kaitą (kur 5 aukščiausias įvertinimas) taip pat galime džiaugtis nuoseklaus darbo rezultatais

 

 

2017 m. tyrimų duomenimis situacija rajono ugdymo įstaigose turi tendenciją gerėti

 

Visos rajono mokyklos dalyvavo tyrimuose ir gavo detalią savo mokyklos Socialinių ir emocinių kompetencijų tyrimo analizę, kurią tris metus iš eilės nuo 2015 m. atliko Socialinio ir emocinio ugdymo institutas. Analizės duomenys atskleidžia konkrečios mokyklos stipriąsias ir problemines sritis ir leidžia kryptingai planuoti ateinančių mokslo metų veiklas.

Klaipėdos rajono savivaldybės SEU modelio vizija - efektyviai veikianti socialinių ir emocinių  kompetencijų ugdymo sistema Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklose, kuri yra orientuota į sąmoningos asmenybės ugdymą, įtraukianti visas mokyklų bendruomenės grupes, apimanti mokinių veiklas plačiame socialinių partnerių tinkle, gerai žinoma rajono bendruomenei, turinti aiškius veiklos vertinimo ir valdymo instrumentus. Veiklos sėkmę lemia darnus tarpinstitucinis bendradarbiavimas, bendra vizija ir nuoširdus rajono mokytojų ir mokyklų vadovų darbas, bei tikėjimas savo nuoseklaus darbo sėkme ir svarba.

Klaipėdos rajono mokinių žalingų įpročių fonas turi tendenciją mažėti.

Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos biuro tyrimų duomenimis nuo 2008 m. kada nors rūkiusių mokinių sumažėjo 26,6 proc. 2017 m. kas trečias mokinys yra kada nors rūkęs

 

80,5 proc. mokinių niekada nebuvo išgėrę tiek alkoholinių gėrimų, kad pasijustų apsvaigę ir tai net 30 proc. daugiau palyginus su 2008 m. Kas dešimtas vaikas yra vieną kartą buvęs apsvaigęs, kas 13 mokinys – kelis kartus yra buvęs apsvaigęs nuo alkoholinių gėrimų, tačiau tokių atvejų mažėja