Bendrojo ugdymo mokykloje gamtamokslinės kompetencijos ugdymas yra vienas iš svarbesnių ir Europos Sąjungos, ir Lietuvos švietimo uždavinių. Atskleisti bei ugdyti vaiko gabumus geriausia, be abejo,  nuo ankstyvojo mokyklinio amžiaus:  šio amžiaus tarpsnio vaikai imliausi, nepraradę domėjimosi pasauliu. Jiems įdomu tyrinėti, atrasti, atlikti smalsumą žadinančias užduotis.  Siekiant skatinti mokinius labiau domėtis gamtos mokslais, užtikrinti tęstinumą dalyvaujant 9-12 klasių dalykinėje olimpiadoje, organizuojamos gamtos mokslų olimpiados ir žemesnių klasių mokiniams.

Gamtos mokslų olimpiada 5 – 8 klasėms gali būti viena iš edukacinių veiksnių, padedančių ugdyti mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas, įprasminti turimas žinias, skatinti giliau domėtis gamtos mokslais, o ateityje rinktis su jais susijusias profesijas. Būtent šia olimpiada siekiama atskleisti mokinių supratimą apie gamtoje vykstančių reiškinių tarpusavio sąveiką, požiūrį į naujoves,  norima supažindinti su galimomis grėsmėmis aplinkai, žmogaus gyvenimo kokybei. Svarbu  pastebėti ir ugdyti gabius gamtos mokslams mokinius, siekiama skatinti gamtos mokslų mokytojų iniciatyvumą, bendravimą ir bendradarbiavimą.

Šį pavasarį Gargždų ,,Minijos” progimnazijoje pirmą kartą  Klaipėdos rajone organizuota  5–8 klasių mokinių gamtos mokslų olimpiada, kurios organizatoriai buvo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus  specialistė Genovaitė Jurevičienė, Klaipėdos rajono biologijos mokytojų  metodinio ratelio pirmininkė Raimonda Mankevičienė, Gargždų ,,Minijos” progimnazijos administracija ir biologijos mokytoja metodininkė Dalia Razguvienė. 

Į olimpiadą atvyko gausus būrys ugdytinių (44) iš Klaipėdos rajono mokyklų (Gargždų, Priekulės, Veiviržėnų, Endriejavo, Dituvos, Dovilų). Sėkmė gamtos mokslų olimpiadoje lydėjo šiuos mokinius: I vietas 5–6 klasių mokinių grupėje laimėjo Gargždų ,,Kranto” pagrindinės mokyklos 5 klasės mokinė Emilija Jonauskaitė (chemijos mokytoja Vidutė Jaseckienė) ir Gargždų ,,Minijos” progimnazijos 6 klasės mokinė Deimantė Motiejūnaitė (biologijos mokytoja Dalia Razguvienė).  7–8 kl. mokinių grupėje I vietas užėmė Gargždų ,,Kranto” pagrindinės mokyklos 7 klasės mokinė Aušra Kralikaitė (biologijos mokytoja Sniegena Brazauskienė) ir Gargždų ,,Minijos” progimnazijos 8 klasės mokinė Ema Paulauskaitė (biologijos mokytoja Dalia Razguvienė).
Sveikiname laimėtojus ir linkime jiems sėkmės Vakarų Lietuvos regiono 5 - 8 klasių mokinių gamtos mokslų ir biologijos olimpiadoje, kurią organizuoja Klaipėdos universitetas, Lietuvos biologijos mokytojų asociacija, Skuodo, Kretingos, Klaipėdos miesto ir rajono  biologijos mokytojai.   


Raimonda Mankevičienė, Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė