Balandžio 21 d. Vilniaus lietuvių namuose vyko tarptautinė konferencija ,,Etnokultūros veiklų integravimas įvairių dalykų pamokose“. Klaipėdos rajonui konferencijoje atstovavo Irena Barbšienė, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Nomeda Skliuderienė, Klaipėdos rajono švietimo centro metodininkė, Vilma Dveržeckienė, Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos pradinių klasių mokytoja, Aurelija Daugėlienė, Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, ir Ramunė Našlėnienė, Gargždų „Minijos“ progimnazijos technologijų mokytoja metodininkė.

Konferencijos dalyvės pristatė etninės kultūros integravimo patirtį Klaipėdos rajone bei susipažino su kolegų etninės kultūros integravimo pavyzdžiais įvairių dalykų pamokose. Irena Barbšienė plenarinėje konferencijos dalyje pasidalino etninės kultūros ugdymo sėkmėmis, problemomis ir apžvelgė rajono metodinę veiklą. Mokytojos dalykų sekcijose skaitė pranešimus šiomis temomis: „Etninė kultūra technologijų pamokose“ (R. Našlėnienė), „Pamoka – renginys. Šv. Agota. Duonos diena“ (V. Dveržeckienė), „Lino atspindys Pasaulio (Gyvybės) medžio ir lietuvio pasaulėvokoje“ (A. Daugėlienė).

Lietuvių namuose mokosi lietuvių kilmės mokiniai iš 34 pasaulio valstybių, kai kurie iš jų tik pradeda pažinti tautos šaknis, tad etninei kultūrai šioje ugdymo įstaigoje yra skiriamas išskirtinis dėmesys. Smagu buvo pajusti konferencijos dalyvius vienijantį požiūrį į etninės kultūros puoselėjimo svarbą. Tai įkvepia ir toliau vystyti veiklą pasirinkta kryptimi.

VAIZDO ALBUMAS