Kovo 27 dieną „Minijos“ progimnazijoje vyko Klaipėdos rajono Bendrojo ugdymo mokyklų 6 – 8 klasių dorinio ugdymo (katalikų tikybos) viktorina „Protų mūšis“. Ši viktorina buvo skirta Žemaičių Krikšto ir Telšių vyskupijos įsteigimo jubiliejams paminėti. Viktorinoje dalyvavo Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos, Lapių, Endriejavo, Vėžaičių, Agluonėnų, Pėžaičių, „Kranto“, Plikių I. Labutytės pagrindinių mokyklų, „Minijos“ progimnazijos ir Pašlūžmio daugiafunkcinio centro komandos. Viktorina vyko stebint garbingai komisijai: Gargždų parapijos kanauninkui klebonui Jonui Paulauskui, kunigui Audriui Undraičiui, Švietimo skyriaus vyresniajai specialistei Adelijai Radžienei, jiems talkino mokytojas ekspertas Remigijus Oželis ir Plikių I. Labutytės pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotojas ugdymui Andrius Mizgiris.

Komandoms buvo pateikiami klausimai apie Žemaičių krikštą, taip pat su šiuo įvykiu susiję kiti klausimai. Šiemet sukanka 90 metų, kaip įsikūrusi Telšių vyskupija. Viktorinoje taip pat buvo klausimų apie pirmuosius Telšių vyskupijos vyskupus, šiandieninį vyskupijos gyvenimą. Viktoriną paįvairino praktinė užduotis.

Vertinimo komisija, kurios pirmininkė buvo Klaipėdos rajono švietimo skyriaus vyresnioji specialistė Adelija Radžienė kartu su kitais komisijos nariais vertino atliktas mokinių užduotis, sumavo gautus rezultatus ir paskelbė nugalėtojus. Pirmąją vietą užėmė Pašlūžmio mokyklos – daugiafunkcinio centro komanda. Jai įteiktas padėkos raštas ir saldžios dovanėlės. Visiems viktorinos dalyviams ir juos ruošusiems mokytojams buvo įteikti padėkos raštai.

Viktoriną organizavo, užduotis rengė Endriejavo pagrindinės mokyklos dorinio ugdymo (tikybos)  vyr. mokytoja Genovaitė Paniulaitienė, jai talkino „Minijos“ progimnazijos tikybos mokytoja Neringa Žemgulienė.

VAIZDO ALBUMAS

Genovaitė Paniulaitienė, Rajono tikybos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė