Metodinis renginys Klaipėdos rajono ir regiono pedagogams „Nuo minties iki pasiekimo: PATS (pedagogų patirtis, atradimai, tobulinimasis, saviraiška)“ Klaipėdos r. Agluonėnų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ 2017 m. snieguotą vieversio, vasario 24 d., sulaukė 41 dalyvio. Meninio ugdymo pedagogė Sigita Lukauskienė ir priešmokyklinės grupės vaikai Gabija ir Rokas, pasipuošę tautiniais kostiumais, pasveikino renginio dalyvius Klaipėdos krašto daina „Ir įšoko ožėlis“. Minėdami I. Simonaitytės metus, tautinio kostiumo metus, Agluonėnų lopšelio-darželio darbuotojai kūrė vaikų Klaipėdos krašto tautinius kostiumus, Klaipėdos krašto tautinio kostiumo detales – delmonus. Jų ir kitų vaikų ir pedagogių darbų paroda veikia Agluonėnų bibliotekoje. Vaikų tautinius kostiumus kūrė tautodailininkė R. Šalčiuvienė, auklėtojos R. Kutkė, Vaida Tiškuvienė, Kristupo močiutė R. Kutkienė.

Metodinis renginys Klaipėdos rajono ir regiono pedagogams „Nuo minties iki pasiekimo: pats“ organizuotas keliose erdvėse. Darželyje vyko registracija, viešnagė grupėse, metodinių priemonių paroda. Pranešimai, praktinės veiklos vyko Agluonėnų bibliotekoje. Bibliotekos vadovė E. Ramanauskienė pasidžiaugė bendradarbiavimu, bibliotekoje rengiamomis darželio ugdytinių parodomis, edukaciniais užsiėmimais.

Galime šį renginį vadinti metodine diena, nes patirtimi dalijosi 9 pedagogai praktikai, edukacinius užsiėmimus vedė Agluonėnų etnografinės sodybos-muziejaus vadovė, Agluonėnų lopšelio-darželio pedagogės. Metodinės dienos tikslas - pasidalinti gerąja veiklos patirtimi, pristatyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų tikslingai taikomus ugdymo metodus, priemones, kurie žadina vaikų smalsumą ir pažinimo džiaugsmą, brandina mokyklai.

Apie vaikų kalbos ugdymo kryptingumą, problemas pranešime „Nueik nežinia kur, atnešk nežinia ką“ kalbėjo Rita Stirbienė, Agluonėnų lopšelio-darželio logopedė. Klaipėdos lopšelio-darželio „Vyturėlis“ pedagogė Ona Šaulauskienė pranešime „Netradiciniai metodai ugdant vaikų kalbą“ dalijosi vizualinio mąstymo strategijų taikymo patirtimi. Virginija Valatkienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Vyturėlis“ pedagogė pasakojo apie jų įstaigos patirtį projektuose „Mes judam, krutam, sveikai gyvenam“. Kaip vaikai kuria žaislus, žaidimus, meninius darbelius iš antrinių žaliavų pranešime „Savos kūrybos priemonės – vaikų vaizduotės įrankis“ dalijosi Roma Daukintienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ pedagogė. Pačių sukurtą priemonę žaidimams ir veiklai su smėliu pristatė Astra Juškienė, Agluonėnų lopšelio-darželio pedagogė pranešime „Mini smėlio dėžutė“. Rūta Drūkteinienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Vyturėlis“ pedagogė paragino įstaigas dalyvauti Žemės ūkio ministerijos inicijuotoje šviečiamosios gyvulininkystės programoje ir pristatė savo įstaigos patirtį pranešime „Šviečiamosios gyvulininkystės programos įgyvendinimas ikimokyklinėje įstaigoje“. Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ pedagogė Viktorija Paulauskienė pristatė pačios parengtą metodinę priemonę „Augalo gyvenimo ciklas“. Birutė Jovaišienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Vyturėlis“ pedagogė, drąsino dalyvauti tarptautiniuose eTwinning projektuose, dalintis ir semtis idėjų iš kitų šalių pedagogų. Pranešime „eTwinning programos panaudojimo galimybės ugdant ikimokyklinio amžiaus vaiką“ pedagogė pasakojo apie savo įstaigos patirtį. Patarimais, kaip auginti vaikų norą skaityti knygas, kaip paskatinti tėvus kartu su vaikais lankytis bibliotekoje pasidalijo Agluonėnų lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogė Loreta Karmonė pranešime „Skaitytoją auginame nuo mažens“. Filmuotų vaikų veiklų akimirkų su priemonėmis, kurias Agluonėnų lopšelio-darželio pedagogės pristatė metodinių priemonių parodoje, parengė auklėtoja Diana Stasiulytė.

Bibliotekos erdvėje ypatingai suskambo „I.Simonaitytės skaitymai vaikams“. Edukaciniai užsiėmimai „I. Simonaitytės skaitymai vaikams“ yra Agluonėnų lopšelio-darželio pedagogių kūrybinių ieškojimų, kaip supažindinti vaikus su iškiliausia krašto rašytoja, rezultatas. Minint I. Simonaitytės metus, ši programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo mokiniams buvo atnaujinta, papildyta naujomis mintimis. Edukacinius užsiėmimus „I. Simonaitytės skaitymai vaikams“ iš dalies remia Klaipėdos rajono savivaldybė iš etninės kultūros plėtros programos. Metodinę dieną baigėme praktiniu užsiėmimu „Mažosios Lietuvos tautinis kostiumas. Delmonas“. Gabija Šutkutė, Agluonėnų etnografinės sodybos-muziejaus vadovė kalbėjo apie Klaipėdos krašto tautinio kostiumo išskirtinumą, supažindino su kostiumo detalėmis, jų pavadinimais. Renginio dalyvius raginome pabandyti sukurti delmoną savo tautiniam kostiumui.

Pasidaliję praktinėje veikloje išbandytais, sėkmingais ugdymo metodais praturtinome save ir kolegas. Renginį apibendrino Klaipėdos rajono švietimo centro metodininkė Nomeda Skliuderienė, pažymėjusi, kad ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai geriausiai vertina ir laukia metodinių renginių, kuriuose gauna praktinių pasidalijimų. Dalindamiesi, tobulinamės. Ar daug profesijų, kur kūrybiškumas, įtaiga, išmintis yra pagrindinis darbo įrankis? Savęs dalinimas pedagogui yra kasdienė saviraiška. Todėl mes ir veikiame, nuolat klausdami savęs, kaip aš darbuojuosi, kodėl taip veikiu. Šis vidinis nerimas skatina eiti profesinių ieškojimų labirintais nuo minties iki pasiekimo, padeda vesti vaikus pažinimo labirintais nuo minties iki pasiekimo. Pedagogų praktikų patirtis galėtų būti naudinga studijuojantiems vaikystės pedagogiką, pradedantiesiems pedagogams. Manytume, kad tikslinga būtų svarstyti mintį apie metodinius renginius ikimokyklinėse įstaigose ir studentams. Kaip sako japonų išmintis: Viena diena su puikiu mokytoju yra geriau nei tūkstantis dienų stropaus mokymosi. (Japonų patarlė).

VAIZDO ALBUMAS

 

Agluonėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorė Andželika Jasienė