Vasario 14 dieną Ketvergių pagrindinėje mokykloje buvo organizuojama metodinė diena „Klaipėdos rajono ir miesto socialinių pedagogų metodinių būrelių bendradarbiavimas ir gerosios patirties skaida“. Vyko  puikus informacinis renginys, kuriame dalyvavo Klaipėdos rajono ir miesto socialinės pedagogės, Klaipėdos rajono Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Gevovaitė Jūrevičienė ir Klaipėdos miesto Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Edita Kučinskienė, Klaipėdos Universiteto Pedagogikos katedros prof. dr. Ilona Klanienė ir dr. Regina Saveljeva.

Klaipėdos miesto socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė socialinė pedagogė metodininkė Areta Skukauskienė ir Klaipėdos rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė socialinė pedagogė metodininkė Edita Stanienė pristatė savo metodinių būrelių veiklą. O rajono socialinės pedagogės dalinosi gerąja patirtimi:

  • vyresnioji socialinė pedagogė Kristina Klenauskienė skaitė pranešimą „Lions Quest Gyvenimo įgūdžių ugdymo programos: "Paauglystės kryžkelė" ir "Raktai į sėkmę" - socialinių emocinių kompetencijų lavinimui ugdymo įstaigose“;
  • socialinė pedagogė metodininkė Rima Rumbutienė ir vyresnioji socialinė pedagogė Rima Tarvydienė pristatė  „Vaikų emocinės ir socialinės kompetencijos ugdymo programos V.E.I.K. struktūra ir įgyvendinimo procesas. Gargždų „Kranto“ ir Lapių pagrindinių mokyklų patirtis“;
  • socialinė pedagogė metodininkė Edita Stanienė skaitė pranešimą „Smurto ir seksualinės prievartos prieš vaikus prevencinės programos įgyvendinimas“;
  • vyresnioji socialinė pedagogė Lina Tiškuvienė pristatė savo magistro darbo tyrimą „Socialinio pedagogo profesinis perdegimas ir jo ryšys su vadybinėmis kompetencijomis“.

Renginyje dalyvavo ir svečiai iš Klaipėdos Universiteto Pedagogikos katedros, tai - prof.dr. Ilona Klanienė ir dr. Regina Saveljeva. Klausėmės pranešimo – „Olweus patyčių prevencijos programos įgyvendinimo Lietuvoje privalumai ir trūkumai“.

Visi pranešimai buvo audringai aptariami, Klaipėdos miesto socialinės pedagogės labai susidomėjo mūsų rajono socialinių pedagogų prevencine veikla. Tikimės, kad prevencinės programos, kurias vykdome Klaipėdos rajono mokyklose, sėkmingai bus vykdomos ne tik Klaipėdos, bet ir kituose Lietuvos miestuose.

Labai dėkoju visoms pedagogėms, ruošusioms pranešimus ir puikiai atstovavusioms mūsų rajono socialinių pedagogų veiklai bei Klaipėdos rajono Švietimo centro direktorei Ramutei Sirutienei ir metodininkei Nomedai Skliuderienei už konsultacijas ir palaikymą.

Nuoširdžiai dėkoju Ketvergių pagrindinės mokyklos šeimininkams – direktoriui Gendručiui Burbuliui, vyr. socialinei pedagogei Linai Tiškuvienei, mokiniams ir visai mokyklos bendruomenei už šiltą ir jaukų priėmimą.

Tikimės, kad gražus bendradarbiavimas tarp rajono ir miesto pedagogų toliau sėkmingai tęsis.

RENGINIO MEDŽIAGA

VAIZDO ALBUMAS

 

Klaipėdos rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė Edita Stanienė