Nežinau, ar tai gerai,
bet pradėsiu –
eisiu ir belsiuos
į kiekvienas duris:
-    Atidarykit!
(...)
Ilgiau jau negalima laukti:
ateik su manimi
pasidalyt mano duona
ir žodžiais. (Justinas Marcinkevičius)

Dar senovės Graikijoje dalintis vaizdingu žodžiu, tai yra mokėti deklamuoti, buvo labai garbinga, o žodžio menas turėjo net valstybinę reikšmę. Tad nenuostabu, kad čia susikūrė skaitymo, kalbos kultūra. O kalbos kultūra – tai ne vien vaizdingai išsakytos mintys, bet ir pagarba žodžiui, gimtajai kalbai. Meninis skaitymas yra vienas iš dažnesnių saviraiškos būdų, jau nuo seno labai svarbus lavinant skaitymo įgūdžius: ugdo  kūrybinį ir kritinį mąstymą, skatina protinę veiklą, kalbos įgūdžius, padeda ugdyti dėmesio koncentraciją. Skaitydamas žmogus įsivaizduoja tai, ko nėra matęs, pasineria į teksto herojaus išgyvenamas emocijas. Mokiniams tai suteikia galimybę susikurti turtingą informacijos saugyklą, kurią turėdami, jie gali patys modeliuoti savo kūrybingumo lauką ir kryptį.

Klaipėdos rajono mokinių Meninio skaitymo konkurso, vykusio sausio 31 dieną Gargždų muzikos mokykloje, dalyviai raiškų, įtaigų, veiksmingą žodį scenoje grindė nuoširdžiu, artimu ryšiu su klausytojais. Juolab, kad žodis užima ypatingą vietą – dėka jo perteikiamos minčių ir jausmų gamos, giliausia gyvenimo patirčių analizė. O, pasak aktorės Nelės Savičenko-Klimienės, „autoriaus tekstas, jo kalbos stilius yra tarsi partitūra, iš kurios dainininkas virtuozas ima melodijas savajai interpretacijai“. Jaunieji skaitovai skaitomais kūriniais įrodė, jog grožinio kūrinio supratimas yra individualus, netelpantis į kokius nors apibrėžtus rėmus, negali būti vienintelio požiūrio į kurį nors eilėraštį ar prozos tekstą. Jokie du žmonės nesupras teksto visiškai vienodai, kadangi jokie du žmonės neskaitys jo visiškai tokiomis pat sąlygomis. Kiekvienas tekstas yra tam tikra prasmė, savotiška pasaulio vaizdo  iškarpa, kurią skaitytojas atkuria savo vaizduotėje, mintyse.

Apie šiuos ir panašius dalykus byloja ir skaitovų vertinimo kriterijai, kuriuos prieš pat konkurso pradžią geranoriškai aptarė su skaitovus ruošusiais mokytojais vertinimo komisijos pirmininkė – humanitarinių mokslų daktarė Danutė Vaigauskaitė, Klaipėdos Menų akademijos docentė, Pasaulinės mėgėjų teatro asociacijos ekspertė, vadovaujanti regiono ir respublikinių konkursų vertintojų grupėms. Teorines žinias scenos kalbos specialistė konkurso pabaigoje grindė akivaizdžiais praktiniais pavyzdžiais iš ką tik skaitytų kūrinių, o mokytojai galėjo pasitikrinti savo kūrybinius sprendimus, sužinoti jų privalumus ir trūkumus. Komisijos pirmininkei vertinime talkino Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Jolanta Polekauskienė ir Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aurelija Daugėlienė.

Trumpos, bet linksmos ir šmaikščios bei efektingos vertinimo pirmininkės impulsyviai pravestos įtampos nuėmimo, balso paruošimo skambėjimui pratybos skaitovams buvo netikėtas,  bet malonus ir naudingas pasirengimas skaitymui, nuėmė nereikalingą nerimą, sumišusį su baime, padėjo siekti psichologinės ramybės bei pasitikėjimo savimi. 

Mokiniai iš Gargždų muzikos, „Kranto“, Dovilų, Ketvergių, Šiūparių, Agluonėnų, Lapių pagrindinių  mokyklų, Gargždų „Minijos“ progimnazijos, Gargždų „Vaivorykštės“, Veiviržėnų Jurgio Šaulio, Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijų rinkosi lietuvių ir užsienio kūrėjų įvairių žanrų kūrinius. Skambėjo Ievos Simonaitytės, Balio Sruogos, Antano Škėmos, Aldonos Liobytės, Juditos Vaičiūnaitės, Violetos Palčinskaitės, Juozo Erlicko, Vidmantės Jasukaitytės, Vytauto V. Landsbergio, Mikalojaus Vilučio, Danutės Kalinauskaitės, Daivos Čepauskaitės, Dainos Opolskaitės, Hortense Ullrich, Tim Guenard kūriniai ar jų ištraukos.

Jaunesniųjų, 5-8 klasių, grupėje 12 dalyvių gyveno skaitomo kūrinio nuotaika, vaizdais, veikėjais. Trečiąja vieta džiaugėsi dvi mokinės – penktokė Gabrielė Kmitaitė iš Šiūparių pagrindinės mokyklos (mokytoja Rima Petraitienė) ir septintokė Monika Narkutė iš Ketvergių pagrindinės mokyklos (mokytoja Česė Mikužienė). Vidiniu grožiu, nuoširdumu spinduliavo bei savitą požiūrį į skaitomą tekstą perteikė antrosios vietos laimėtojai – Dovilų pagrindinės mokyklos septintokas Danielius Krušinskis (mokytoja Audronė Simanauskienė) ir aštuntokė Gertrūda Žemgulytė iš Gargždų „Minijos“ progimnazijos (mokytoja Živilė Kairienė). Gargždų muzikos mokyklos ugdytinei, aštuntokei Austėjai Gindulytei (mokytoja Laima Jusčienė) žodžiu pavyko paveikti klausytojus, juos įtikinti, sudominti skaitomo teksto įvykio esme. Tad jai patikėta pirmoji vieta bei garbė atstovauti rajonui Skuode vyksiančiame Regiono meninio skaitymo konkurse.

Vyresniųjų, 9-12 klasių, grupėje 8 skaitovai jautriai kalbėjo apie istorines, laikmečio aktualijas, šiuolaikinio žmogaus dvasines kolizijas, jo pilietines priedermes. Mantas Šoblinskis iš Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos (mokytoja Daiva Toliušienė) tapo trečiosios vietos nugalėtoju. Antrąja vieta dalinosi dvi trapios, bet tikros kalbos muzikos žinovės, ketvirtokės – Aurelija Ciparytė iš Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos (mokytoja Aušra Jančauskienė) ir Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazistė Kotryna Kraynaitė (mokytoja Zofija Vaitkuvienė). Sudėtingus herojaus sielos virpesius Skuode perduos ir „Vaivorykštės“ gimnazistas ketvirtokas, pelnęs  pirmąją vietą (mokytoja Rasa Rusteikienė). Ten pat siekti pripažinimo palydėti ir netiesiogiai bendravę su auditorija, bet kontaktavę  žodžiu ir piešiamu vaizdu, privertę ne vieną klausytoją nueiti visą minčių vystymosi kelią literatūrinės kompozicijos „Kol mylėsi. Per amžius“ Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos skaitovai – trečiokės Gintautė Rusteikaitė, Akvilė Žiliūtė, Austėja Grabauskaitė, Vismantė Gindulytė ir ketvirtokas Džiugas Girijotas (mokytoja Rasa Rusteikienė).

Tą dieną grožinio kūrinio skaitymas prilygo žiedo skleidimui(si) – nuo žiedlapio prie žiedlapio, nuo formos bei turinio suvokimo iki išgyvenimo ir jo raiškos. Saviraiškos poreikis ir atsakomybė už minčiai bei žodžiui suteiktą spalvą sukrovė ir išskleidė įspūdingą žiedą: būties sunkumą, grožį bei prasmę mokiniai liudijo autentiškos patirties ir skaitymo jungtimis, spalvų ir linijų originalia interpretacija. Tą dieną mokiniai taip pat mokėsi. Tik kitaip. Išlaisvėję, bet susitelkę, pakylėti pojūčio, kad atranda ir vienas kitam atveria kai ką svarbaus, kad akyse gimsta vientisas ir darnus, nors labai sudėtingas pasaulis.

Nuotraukos Dominykos Ambroževičiūtės, Gargždų "Vaivorykštės" gimnazijos III klasės gimnazistės.

Aurelija Daugėlienė, Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja