Sausio 29 dieną Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko tarptautinė konferencija „Raštingumas skaitmeniniame amžiuje“. Konferencijos tikslas – profesionalų, tarptautiniu lygiu pripažintų mokslininkų, tyrėjų, mokytojų iš Europos šalių ir Jungtinių Amerikos Valstijų diskusija apie raštingumą šiandien – galimybė apsikeisti idėjomis, pasidalyti geraisiais pavyzdžiais ir patirtimi bei įvairių raštingumo tyrimų rezultatais.

Konferenciją pradėjęs Airijos ambasadorius pastebėjo, kad „niekada žinių pobūdis nesikeitė taip greitai. Tačiau ir mes sėdime ne bet kokioje, o atnaujintoje, šiuolaikiškoje bibliotekoje. Turime suvokti situaciją  ir įvertinti ją. Lengva kalbėti apie raštingumą, bet sunku įgyvendinti. Jeroen Clemens, mokytojo eksperto iš Nyderlandų nuomone, dabar skaitymas yra kitoks nei anksčiau. Jeigu prieš 15 metų vyravo spausdintas raštingumas, dabar mes turime internetinį tekstą, hipertekstą. Ar mūsų vaikai kompetentingi skaitytojai? Ne. Ir tai yra vienas iš iššūkių, su kuriais  susiduriame. Aklas informacijos nurašymas iš interneto, gali suteikti neteisingą informaciją. Todėl mes turime ugdyti vaikus  kritiškai vertinti tekstą. „Vaikai turi mokėti rasti tinkamus šaltinius, turėti supratimą apie naudingas svetaines, mokėti atrinkti informaciją. Reikia išmokyti būti kritiškais. Ir mano mokiniai, deja, negali tuo pasigirti. Jie dažniausiai naudoja principą „copy-paste“, – atviravo mokytojas. Lietuvos mokytojai taip pat turėjo galimybę pasidalinti gerąja patirtimi ir pristatyti praktinę veiklą stendinės sesijos metu. Konferencijos dalyvių susidomėjimo ir palankių vertinimų sulaukė  Gargždų „Minijos“ progimnazijos pranešimas „Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginių integracija į ugdymo turinį: skaitymo gebėjimų ugdymas(is) integruotose lietuvių kalbos, dorinio ugdymo, dailės pamokose“, kurį pristatė šio straipsnio autorė. Kaip atsirinkti  patikimus šaltinius? Kaip atskirti nuomonę nuo fakto? Kas yra žodžio laisvė? Ar žodžio laisvė turi ribas? Jeigu jaunoji karta neišmoks užduoti šių  klausimų, bet kuri informacija pasirodys gera ir naudinga. Konferencijos dalyvių tikslas ir buvo padėti jaunajai kartai užduoti šiuos klausimus ir į juos atsakyti.

Vaizdo albumas

Lina Zubauskienė,
Gargždų „Minijos“ progimnazijos etikos mokytoja