2016 m. pabaigoje Klaipėdos rajono švietimo centras baigė Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos 2016 – 2018 m. plano sveikatos apsaugos programos priemonių įgyvendinimo renginius, kuriuose dalyvavo per 1300  klausytojų.

Tęstinis profesinio tobulėjimo modelis, norint pokyčių mokymo praktikoje, yra itin svarbus. Tai užtikrina Klaipėdos rajono savivaldybė nuo 2008 m. skirdama lėšas nuoseklaus socialinio ir emocinio ugdymo programų plėtojimui rajono mokyklose.

Visi programos renginiai buvo orientuoti į rūpestingos mokyklos bendruomenės ir jos gyvenimą įtakojančių partnerių mokymus, socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymą, sveikos aplinkos kūrimą, sveikatos įgūdžių formavimą. Programos dalyvių amžiaus diapazonas – nuo 7 iki 84 metų, nes į mokymus buvo įtraukti ne tik mokiniai, jų mokytojai ir tėveliai, socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai ir mokyklų psichologai, bet ir trečiojo amžiaus universiteto klausytojai – garbūs senjorai.

Socialinis ir emocinis ugdymas, kiekvienu vaiku besirūpinanti mokykla ir mokymosi aplinka yra viena iš  svarbiausių kiekvienos ugdymo įstaigos darbo dalis. Mokykloje vaikams suteikiama galimybė parodyti savo socialinius ir emocinius įgūdžius ir savybes. Šių įgūdžių ugdymas ne vien mokyklos, bet  tėvų ir visos bendruomenės priedermė.

Rugpjūčio pabaigoje organizuoti mokymai Agluonėnų pagrindinės mokyklos bendruomenei  „Bendruomenės telkimas saugiai mokyklai kurti“ ir 3 dienų mokymai rajono pedagogams dirbantiems, su LIONS QUEST programomis „Paauglystės kryžkelės“ ir „Raktai į sėkmę“. Spalio mėnesį rajono  mokyklų ir Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai  mokėsi kaip pritaikyti Biofeedback ir Neurofeedback įrangą mokinių dėmesiui ir elgesiui subalansuoti.  Žinias gilino su V.E.I.K (vaiko emocijų išraiškos kontrolės) programa dirbančios rajono mokyklų komandos.

Didelis dėmesys įgyvendinant programą  buvo skiriamas pedagogams ir socialiniams darbuotojams, dirbantiems su  sunkiai auklėjamais arba turinčiais elgesio sutrikimų vaikais. Jie turėjo galimybę išklausyti profesoriaus psichoterapeuto Dainiaus Pūro seminarus „Kitoks vaikas mokykloje ir visuomenėje:  kompleksinė pagalba“ ir „Vaikų ir paauglių psichikos sveikata“.
Psichologo Evaldo Karmazos seminarų ciklas padėjo pedagogams geriau suvokti kaip dirbti su vaikais, turinčiais elgesio sutrikimų, ir kaip elgtis, kada vaikai elgiasi netinkamai. Lektoriaus seminaras  „Mokyklos vadovo vaidmuo formuojant mokyklos mikroklimatą“  buvo aktualus rajono ugdymo įstaigų vadovams. Mokyklos vadovas vaidina labai svarbų vaidmenų formuojant ir gerinant mokyklos mikroklimatą. Vienas svarbiausių veiksnių, turinčių įtakai psichinei sveikatai, o tuo pačiu ir gyvenimo kokybei, yra stresas. Nuo to, ar mes mokame valdyti stresą ar ne, priklauso ir gyvenimo kokybė. Netinkamos streso įveikos strategijos gali turėti itin liūdnas pasekmes ne tik pačiam žmogui, bet ir aplinkiniams. Lektorius E. Karmaza davė daug vertingų patarimų, kaip kovoti su stresinėmis situacijomis.

Tėvų įtraukimas į mokyklos bendruomenę tampa vienu svarbiausių mokyklos uždaviniu, užtikrinančiu efektyvų vaiko problemų sprendimą. Teigiamas tėvų požiūris į mokyklą skatina aktyvesnį  jų vaiko įsitraukimą į mokyklos veiklą. Todėl labai svarbu kuo aktyviau užmegzti ryšius su tėvais ir išlaikyti gerus santykius, siekiant užtikrinti vaiko ugdymo procesą ir jo psichologinę gerovę. 2016 m. sveikatos apsaugos programos priemonių įgyvendinimo renginių sąraše buvo gausu paskaitų tėvams. Jos buvo vedamos tiesiogiai ir transliuojamos nuotoliniu būdu, kad kuo daugiau tėvų galėtų išklausyti profesionalių lektorių šeimos santykių konsultanto Vaido Arvasevičiaus, psichologo E. Karmazos ir psichoterapeutės Aušros Kurienės paskaitas aktualiomis tėvams temomis. Be to, klasių auklėtojai dviejuose 2 dienų seminaruose mokėsi pagal LIONS QUEST metodiką  „Pagalba šeimai auginančiai vaikus“ kaip organizuoti darbą su tėvais, kad jie daugiau įsijungtų į savo vaikų ugdymą ir kartu su mokytojais būtų atsakingi už vaikų pasiekimus.

Kiekvieną mėnesį mokyklų psichologai supervizijose lavino praktinius konsultavimo ir terapinius įgūdžius.

Atliktas pakartotinis mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ir ugdymo ir ugdymosi aplinkos tyrimas. Tyrime dalyvavo visos rajono mokyklos (išskyrus vieną). Tyrimo rezultatai rodo, kad situacija rajono mokyklose ugdant mokinių socialines ir emocines kompetencijas bei kuriant saugią mokymosi aplinką  turi tendenciją gerėti.

Lapkričio 14 d. vyko forumas  „Bendruomenės telkimas saugiai mokyklai ir mokinio ateičiai kurti“, kuriame dalyvavo mokyklų bendruomenių komandos, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir Sveikatos apsaugos skyrių, seniūnijų, verslo, policijos komisariato, sveikatos biuro atstovai. Forumo dalyvius vienijo bendri tikslai – mokyklos ir socialinės problemos, rūpestis dėl jaunimo ateities. 89 forumo dalyviai pasiskirstę į 9 darbo grupes išsigrynino problemas, esančias  kelyje į saugią mokyklą. Tai visų bendruomenės grandžių bendravimas ir bendradarbiavimas, mokinio, mokytojo, tėvų (globėjų) lygiateisiškumo stoka, probleminių vaikų tėvų abejingumas ir atsakomybės stoka, mokinių tarpusavio bendravimas, formalizuotas ugdymo procesas, patyčios, lygiavertės partnerystės tarp mokytojų, mokinių, šeimos ir bendruomenės nebuvimas, bendruomenės dalyvavimo ugdymo procese trūkumas, kaimo (mokyklos teritorijoje esančios bendruomenės) bendrystė. Po problemų išgryninimo darbo grupės numatė problemų sprendimo veiksmus 2016–2019 metų laikotarpiu, nusakė problemų sprendėjus, nustatė, kas turi būti atsakingas už problemos sprendimo veiksmų įgyvendinimą, kokio rezultato tikimasi, ir apsvarstė, kaip sužinosime, kad problema sprendžiama arba išspręsta. Rajono ugdymo įstaigos turi bendrą ugdymo strategiją, sprendžiant vaikų elgesio problemas.

Lapkričio 29 d. Gargždų „Kranto“ pagrindinėje mokykloje  į respublikinę pradinių klasių konferenciją „Sveika aplinka – sveikas žmogus“ rinkosi 115 pradinukų iš Skuodo, Kretingos, Plungės ir Klaipėdos rajono mokyklų. Visi konferencijos dalyvių pranešimai buvo spalvingi, nuotaikingi, įtaigūs, inscenizuoti ir įdomūs. Drąsiai savo pranešimus pristatė tiek pirmokai, tiek ketvirtokai. Pasak „Kranto“ pagrindinės mokyklos direktoriaus Egidijaus Žiedo, tai buvo pradinukams pati geriausia pamoka, nes jie  labai daug sužinojo ir ruošdamiesi konferencijai, ir klausydami savo bendramokslių pranešimų. Po sočių sveikuoliškų pietų ir apsilankymo „Kranto“ mokyklos „Gargždo“ muziejuje mokinukai rinkosi į  2-ąją konferencijos darbo dalį grupėse, po kurios patys mokiniai pristatė, ką įdomaus sužinojo. Gražiai reflektavo pradinukai! Darbo grupių atstovai  vertindami pranešimus akcentavo, kad visų buvo įdomu klausytis, bet daugiausiai pagyrimų pelnė inscenizuoti Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos 4c klasės mokinių pristatymai „Kaip Vaidotas mokėsi sveikai gyventi“ (mokytojos Vaidutė Mažeikienė ir Rasa Linkienė),  2c klasės „Ekologiško daržo bėdos“  (mokytojos Justina Monstavičienė ir Rasa Linkienė). Pažymėti kaip vieni įdomiausių Plungės Senamiesčio mokyklos stendinis pranešimas „Socialiniai partneriai – vaikų sveikos gyvensenos ugdymo dalyviai“ ir Skuodo Bartuvos progimnazijos 4 klasės mokinių komandos (mokytojos Vaida Litvinienė ir Asta Jekučinskienė) pranešimas „Įveikiame grėsmingą atliekų drakoną“.

Į Sveikatos apsaugos priemonių plano renginius  įtraukti ir Klaipėdos rajono trečiojo amžiaus universiteto klausytojai. Lapkričio 30 d. jie  mokėsi gaminti ir degustavo sveikos mitybos patiekalus, kuriuos pagal savo receptūrą sukūrė Lietuvos žolinčių prezidentė Danutė Kunčienė. Tokie sveikuoliški valgiai paįvairins ne tik Kūčių stalą, bet bus naudingi kasdieninėje sveikoje mityboje ir padės išvengti daug negalavimų susiijusių su neteisinga mityba.

Nuo 2015 m. senjorai dalyvauja fizinio aktyvumo (pusiausvyros palaikymo) ir linijinių šokių užsiėmimuose. 2016 m. jų grupės dar padidėjo, nes prie užsiėmimuose dalyvaujančių sveikatos fakulteto senjorų prisijungė kitų fakultetų dalyviai. Pagerėjo ne tik senjorų nuotaika, bet ir pusiausvyros išlaikymas. Pusiausvyra buvo tikrinta užsiėmimų ciklo pradžioje ir pabaigoje. Fiksuotas bendras pusiausvyros išlaikymo pagerėjimas – vieniems nežymus, kitiems žymesnis. Visi senjorai pageidauja tęsti užsiėmimus  ir toliau gerinti savo sveikatos būklę. Fizinio aktyvumo pratimai derinami su teorinias sveikatinimo užsiėmimais pagal Fizinio aktyvumo ir sveikatos fakulteto įgyvendinamas programas senjorams.

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos 2016 – 2018 m. plano sveikatos apsaugos programos priemonių įgyvendinimas yra raktas į nuoseklų mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymą, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą bei žalingų įpročių ir patyčių prevencija.

VAIZDO ALBUMAS