Lapkričio 14 d. Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos aktų salėje vyko forumas  „Bendruomenės telkimas saugiai mokyklai ir mokinio ateičiai kurti“. Tai – 2016 m. Klaipėdos rajono savivaldybės  sveikatos apsaugos programos priemonių įgyvendinimo vienas iš renginių, kuriame dalyvavo mokyklų bendruomenių komandos, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir Sveikatos apsaugos skyrių, seniūnijų, verslo, policijos komisariato, sveikatos biuro atstovai. Forumo dalyvius vienijo bendri tikslai – mokyklos ir socialinės problemos, rūpestis dėl jaunimo ateities.

Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotoja Violeta Riaukienė skiria išskirtinį dėmesį socialiniam ir emociniam jaunosios kartos ugdymui. Sveikindama forumo dalyvius ji pasidžiaugė, kad visose Klaipėdos rajono mokyklose įgyvendinamos socialinio ir emocinio ugdymo programos ir padėkojo mokytojams už nuoširdų darbą.

Forumo dalyviai išsakė savo mintis apie saugią užtikrinančią mokinių ateitį, mokyklą: „Tai mokykla, kurioje vaikas būdamas saugus gali mokytis ir vystytis kaip asmenybė“, „Baigę saugią mokyklą, jauni žmonės kurs saugią aplinką apie save“, „Saugioje mokykloje vaikas užaugs geru žmogumi“.

Forumo metu Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė Erika Meškauskytė pristatė biuro įgyvendinamo projekto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų prioritetus. Tai  psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, sveikatos sutrikimų, susijusių su antsvoriu ir nutukimu, savižudybių ir savižalos ir lytiškai plintančių ligų ir neplanuoto nėštumo neigiamo poveikio sveikatai mažinimas.

89 forumo dalyviai pasiskirstę į 9 darbo grupes išsigrynino problemas, esančias  kelyje į saugią mokyklą. Tai visų bendruomenės grandžių bendravimas ir bendradarbiavimas, mokinio, mokytojo, tėvų (globėjų) lygiateisiškumo stoka, probleminių vaikų tėvų abejingumas ir atsakomybės stoka, mokinių tarpusavio bendravimas, formalizuotas ugdymo procesas, patyčios, lygiavertės partnerystės tarp mokytojų, mokinių, šeimos ir bendruomenės nebuvimas, bendruomenės dalyvavimo ugdymo procese trūkumas, kaimo (mokyklos teritorijoje esančios bendruomenės) bendrystė.

Po problemų išgryninimo darbo grupės numatė problemų sprendimo veiksmus 2016–2019 metų laikotarpiu, nusakė problemų sprendėjus, nustatė, kas turi būti atsakingas už problemos sprendimo veiksmų įgyvendinimą, kokio rezultato tikimasi, ir apsvarstė, kaip sužinosime, kad problema sprendžiama arba išspręsta. Visuose darbo grupių veiksmų planuose  numatoma toliau įgyvendinti socialinio ir emocinio ugdymo programas, vykdyti mokyklų bendruomenių socialinių ir emocinių kompetencijų tyrimus, analizuoti jų rezultatus ir atsižvelgti į juos planuojant veiklas. Mokiniai pristatė, kaip spręsti mokinių bendravimo ir patyčių problemą. Jų nuomone, reikėtų mokymų, kaip atpažinti patyčias, susitikimų ir pokalbių su mokiniams autoritetingais ar žymiais žmonėmis apie jų išgyvenimus mokykloje. Mokiniai siūlė sudaryti mokinių, pedagogų, tėvų, mokyklos administracijos darbo grupę dėl patyčių mažinimo mokykloje veiksmų plano sukūrimo ir skatinti visus nebūti abejingiems šiai problemai.

Forumo metu veikė komunikacijos darbo grupė, kuri įpareigota informuoti rajono mokyklas ir bendruomenę apie forumo eigą ir jo metu priimtus sprendimus.
Baigiamojoje dalyje forumo moderatoriai dr. Daiva Šukytė ir VšĮ LIONS QUEST direktorius, vaikų psichiatras Linas Slušnys forumo dalyvius pakvietė parašyti sau laišką apie tai, kur buvo ir ką veikė 2016-ųjų metų lapkričio 14 d., kokia buvo forumo nuotaika ir kokius įsipareigojimus kiekvienas prisiima, kad kelyje į saugią mokyklą būtų kuo mažiau  problemų.

Apibendrindama forumo darbą, Klaipėdos rajono švietimo centro direktorė Ramutė Sirutienė konstatavo, kad visi dalyviai buvo aktyvūs, gali ir privalo veikti kartu. Forumo metu sukurti veiksmų planai bus patalpinti švietimo centro tinklalapyje www.krsc.lt, nes bendro darbo rezultatas yra visų mūsų turtas ir pagalba rengiant bendruomenių planus saugiai mokyklai kurti. Forumo dalyviai įsipareigojo susitikti po 3 metų ir pasidalinti, kaip sekėsi siekti išsikeltų tikslų.

FOTO REPORTAŽAS: https://goo.gl/photos/BLAimWFY4y2gz5AL8

 

ŠC informacija