TEORINĖ PRAKTINĖ KONFERENCIJA

„Etninė kultūra ir tautinė savastis šiandienos iššūkių kontekste“

Laikas: 2016 m. lapkričio 23 d., trečiadienis, 12.30 val.
Vieta: Gargždų kultūros centras, Klaipėdos g. 15, Gargždai

KONFERENCIJOS PROGRAMA12.30–13.00 Registracija
13.00–13.15 Konferencijos atidarymas. Sveikinimo žodis

13.15–13.30
Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos (LEKUS) veikla ir perspektyvos
etninės kultūros ugdymo baruose
Rūta Čėsnienė, Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos pirmininkė, Vilniaus
Senvagės gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

13.30–13.45
Lyderystė tautiškumo ugdymo kontekste
Doc. dr. Aelita Skarbalienė, Klaipėdos universitetas

13.45–14.00 Aš ir Kitas: savo ir svetimo jausena migravimo kontekste
Dr. Aleksandra Batuchina, Klaipėdos universitetas

14.00–14.15 Etnokultūrinis ugdymas Kaipėdos Litorinos mokykloje
Edita Andrijauskienė, Klaipėdos Litorinos mokyklos direktorė, Lietuvos
skautijos tarybos narė

14.15–14.30 Kultūros ir ugdymo dialogas: ryšiai, vertybės, nuostatos
Dr. Giedrė Strakšienė, Klaipėdos universitetas

14.30-14.45
Ugdymas ir praeities pažinimo svarba
Doc. dr. Vidimantas Raudys, Klaipėdos universitetas

14.45 – 15.00 Bičiulystės idėja kaip galimybė puoselėti tautinio solidarumo jauseną.
A.J.Greimo metus pasitinkant
Doc. Rūta Vildžiūnienė, Klaipėdos universitetas

15.00–15.30 Klausimai. Diskusija. Apibendrinimas

15.30 – 15.45 Refleksija. Pasiruošimas praktikumui

15.45–16.45 Praktinis seminaras „Bitė. Medus. Vaškas. Žvakė.“
Rimantas Vaitkevičius, VšĮ „Baltų saulutė“

16.45 –17.00 Refleksija. Konferencijos uždarymas

KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI IR PARTNERIAI:
Kretingalės kultūros centras,
Lietuvos etnokultūros ugdytojų sąjunga (LEKUS),
Klaipėdos rajono švietimo centras

RĖMĖJAI:
Klaipėdos rajono savivaldybė,
Lietuvos etnokultūros ugdytojų sąjunga (LEKUS)

Konferencijos koordinatorius:
Dr. Egidijus Skarbalius, tel.nr. 8 612 15055, el.paštas

Konferencijos dalyviams bus išduodami kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai