Spalio 14 d. Klaipėdos rajono Trečiojo amžiaus universiteto studentai turėjo galimybę susitikti su Gargždų miesto garbės piliečiu, Lietuvos filosofu, profesoriumi, politologu, humanitarinių mokslų daktaru Alvydu Jokubaičiu. Kraštietis filosofas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas neslėpė jaudulio pravėręs Gargždų „Kranto“ pagrindinės  mokyklos, kurią baigė bemaž prieš 40 metų, duris. „Aš labai mylėjau savo mokyklą ir mokytojus, kurie mane mokė. Visiems visada sakiau ir sakysiu, kad mano mokykla – pati geriausia“, kalbėjo profesorius. Pilnutėlė TAU klausytojų Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos salė maloniai nustebino profesorių. Susirinkusius TAU klausytojus su mokslo metų pradžia pasveikino Gargždų muzikos mokyklos mokytojų kaimo kapela. A. Jokubaitis senjorams skaitė paskaitą „Kas blogai su mūsų politika“. Lektorius taip įtraukė auditoriją, kad pora valandų prabėgo nejučia.  „Kalbėkite, profesoriau, dar. Jūsų taip įdomu klausytis“, girdėjosi senjorų balsai iš salės.

Pasak lektoriaus, pagrindinė politikos apraiška „išlenda“ stebint, kaip žmonės tvarkosi bendras laiptines – kur žmonės moka bendrauti ir susitarti, ten tvarka. Kur nėra bendravimo ir susitarimo – ten chaosas ir betvarkė. Lektorius apžvelgė demokratijos raidą pasaulyje ir patikino, kad demokratija ne visada yra tobula valstybės valdymo forma. Kaip teigė A. Jokubaitis, dar ir dabar nėra aišku, koks valdymas geriausias. Aišku viena – jeigu visuomenėje didelis pakrikimas, reikalinga diktatūra. Ar demokratija užtikrina darnų valstybės vystymąsi? Nėra vienareikšmiško atsakymo. Kinija sparčiai vystosi ir be demokratiško valdymo. Lietuvos valstybės sukūrimą 1918 metais praėjus vos 57 metams po baudžiavos panaikinimo 1861-aisias lektorius pavadino didžiuliu istoriniu šuoliu ir prilygino stebuklui. 1918 metais Lietuvoje visi tapo piliečiais. Deja, iki šiol ne visi lietuviai yra tikri savo šalies piliečiai. Tai įrodo faktas, kad tik 50 proc. lietuvių  dalyvavo rinkimuose šį rudenį. Profesorius pabrėžė, kad demokratija dažnai suprantama kaip visiška individo laisvė, ir iškėlė filosofinį klausimą, ar demokratija nereiškia moralės nuosmukio. „Niekada mokinys nebus lygus mokytojui, ar studentas profesoriui“, konstatavo lektorius...

Profesorius A. Jokubaitis TAU klausytojams ne tik  padovanojo daug apmąstymų sukėlusią paskaitą, bet ir pakvietė savo kraštiečius, TAU studentus, atvykti į Vilniaus Universitetą ir į Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutą.