Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazija puoselėdama humanitarines vertybes paminėjo  Europos kalbų dieną. Ta proga, bendradarbiaujant gimnazijos kalbų mokytojams, visoms klasėms organizuojama įvairi edukacinė veikla.

Šiais metais Europos kalbų dienos šventė, organizuota anglų kalbos mokytojų Violetos Jurjonienės ir Ingos Ulonienės, įgijo naujų spalvų. Jai paminėti mūsų mokykloje I-II klasių mokiniai rinko įdomiausius faktus apie Europos kalbas, juos užrašė į lapus ir iliustravo. Kūrybinių darbų paroda, surengta prie aktų salės, sulaukė gausaus būrio smalsuolių.

III klasių gimnazistai žinias  ir demonstravo, ir kaupė  protų kovose, taip mokinių mėgstamose.  Susibūrę į komandas jaunuoliai atskleidė savo išmanymą apie anglų, rusų ir lietuvių kalbas. Komandos rungėsi keturiuose turuose, kuriuos sudarė po dešimt įvairaus pobūdžio su Europos šalimis susijusių klausimų. Mokiniai turėjo pasukti galvas, norėdami atsakyti į rinktinius klausimus. Jie parodė savo išmonę, žinias, susijusias su kalbų žinojimu, geografija, istorija, savo krašto bei svetimų šalių pažinimu bei kalbine nuovoka.
Netradicinėse pamokose taip pat  nemažai išmokstama!


 Vytautė Strumylaitė, "Vaivorykštės“ gimnazistė, nuotraukos Ingos Ulonienės