Klaipėdos rajono mokyklų 4 klasių mokinių praktinio gamtamokslinio ugdymo seminaro „Tyrinėk, atrask, kurk“ NUOSTATAI

 

Tvirtinu:

Gargždų „Minijos“ progimnazijos

direktoriaus 2016 m. balandžio 12 d. įsak. Nr.1 - 22

                                                                                                  

KLAIPĖDOS RAJONO MOKYKLŲ 4 KLASIŲ MOKINIŲ PRAKTINIO GAMTAMOKSLINIO UGDYMO SEMINARO „TYRINĖK, ATRASK, KURK“

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Praktinio seminaro „Tyrinėk, atrask, kurk “ nuostatai reglamentuoja konferencijos organizatorius,

tikslą, uždavinius, programą, dalyvius, reikalavimus ir registraciją.

2. Praktinį seminarą organizuoja Gargždų „Minijos“ progimnazijos pradinių klasių mokytojos metodininkės Vida Ratkuvienė ir Birutė Šutinienė.

3. Praktinis seminaras vyks 2015 m. gegužės 11 d. 11val. Gargždų „Minijos“ progimnazijos aktų salėje (P. Cvirkos g. 25, Gargždai).

4. Praktinio seminaro partneriai – Klaipėdos rajono švietimo centras.

II. PRAKTINIO SEMINARO TIKSLAS

4. Skatinti vaikų domėjimąsi gyvosios ir negyvosios gamtos tyrinėjimu, atradimu ir kūrimu.

III. PRAKTINIO SEMINARO UŽDAVINIAI

5. Padėti mokiniams suvokti eksperimento svarbą gamtamoksliniame ugdyme.

6. Suteikti žinių apie tiriamąją veiklą.

7. Išbandyti nesudėtingus eksperimentus.

8. Įgytais gebėjimais pasidalinti su savo mokyklos klasės draugais.

IV. DALYVIAI

9. Seminare dalyvauja Gargždų „Kranto“ ir Lapių pagrindinių mokyklų, Priekulės I. Simonaitytės ir Veiviržėnų J. Šaulio gimnazijų, Gargždų „Minijos“ progimnazijos 4 klasių mokiniai (po 5 mokinius mokyklos komandoje).

V. REGISTRACIJA

10. Išankstinė dalyvių registracija el. paštu iki gegužės 6 d.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Seminaro dalyviams bus išduodami Klaipėdos r. švietimo centro pažymėjimai.

12. Seminaro dalyviai mokiniai gaus spausdintą užsiėmimų medžiagą.

 

___________________________