Jau ketvirtus metus Gargždų miesto priešmokyklinukai susiburia draugystės ratelin Klaipėdos r. savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje.

Patyčios gali ir turi liautis! Ikimokyklinėje įstaigoje vaikai neretai susipyksta ar susistumdo dėl norimo žaislo, knygos ar žaidimo vietos. Ramesni vaikai gali tapti aukomis. Gal čia jau patyčios? O gal tiesiog vaikiški nesusipratimai?

Kad vaikiški nesusipratimai netaptų patyčiomis, reikalingas draugiškas ir pagarbus suaugusių elgesys, pokalbiai apie draugišką elgesį ir tarpusavio bendravimą, skatinimas bendradarbiauti.

Kovo 14 – 18 dienomis visose keturiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose vyko teminė savaitė „Savaitė BE PATYČIŲ 2016“.

Savaitė buvo kupina įvairių renginių. Vyko edukacinės valandėlės apie draugystę – tarpusavio bendravimo įgūdžių gerinimą, ugdytiniai kartu su tėvais ir pedagogais ieškojo atsakymų į klausimą „Kas stiprina draugystę?“. Prasmingi atsakymai „sugulė“ į draugystės receptų knygas.

Vaikai klausėsi pasakų, žiūrėjo filmukus, žaidė draugystės ratelius,  kūrė draugystės dainas, jas iliustravo. Susibūrimo dieną  spalvingos dainų iliustracijos puošė Vaikų biblioteką.
Kovo 18 d. į šventinį renginį „Dainuok draugystės dainą“ pakvietė lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ personažas „Giliukas“, Gintarė Gagilaitė ir Edita Girijotienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, Daiva Paškauskienė, meninio ugdymo pedagogė ir ugdytiniai.  Jie mokė vaikus draugauti, nevartoti negražių žodžių, neskaudinti vienas kito.

Kiekvienos įstaigos vaikai ir pedagogės (Loreta Pakalniškienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, Jūratė Dirškienė, meninio ugdymo pedagogė, Ugdymo centras „Naminukas“, Daiva Garbenčiūtė-Juškienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Inga Linkuvienė, auklėtoja, Irena Bagdžiūnienė, meninio ugdymo pedagogė,  lopšelis-darželis „Gintarėlis“, Jolanta Olčauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, Dalia Kuprelienė, auklėtoja, Šarūnė Petruškevičienė, meninio ugdymo pedagogė, lopšelis-darželis „Saulutė“) pasidalijo teminės savaitės pačiomis gražiausiomis veiklų akimirkomis, dainavo savo kūrybos draugystės dainas.

Manome, kad edukacinės valandėlės apie draugystę, bendros veiklos, pačių vaikų sukurti draugystės receptai: „Būk paslaugus“, „Paguosk“, „Būk nuoširdus“, „Nuvalyk ašarą“, „Pasidalink saldainiu“, „Padėk neprašomas“, „Ištiesk pagalbos ranką“, „Apgaubk šiluma“, „Pagirk“, „Pamatyk, išgirsk“, „Pasakyk ką nors malonaus“, „Nusišypsok“, „„Gydyk“ bučiniu“ padės drąsiau „pasakyti“: -  Patyčioms „NE“- Draugystei „TAIP“!.

Irena Barbšienė, Klaipėdos r. savivaldybės švietimo skyriaus vyriausioji specialistė pasidžiaugė įstaigų bendradarbiavimu, vaikų kūrybiškumu, palinkėjo išlikti draugiškiems, tolerantiškiems vienas kitam.

Daiva Ringienė, Klaipėdos r. savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėja džiaugėsi suaugusių ir vaikų tarpusavio draugyste, tai pat pakvietė vaikus draugauti su Vaikų biblioteka, joje „apsigyvenusiomis“ knygelėmis.

Renginio pabaigoje nuskambėjusi bendra daina kvietė draugauti, susitikti ir kitais metais.

VAIZDO ALBUMAS


Rima Butkuvienė, Gargždų ugdymo centro
„Naminukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
veiksmo savaitės bendradarbiaujant iniciatorė
ir koordinatorė