Klaipėdos rajono mokytojo patarėjų komanda  lapkričio 13 d. pradėjo mokymus pagal 18 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą  ,,Mokytojų patarėjų kompetencijų gilinimas“. Mokymus veda Tatjana Kriliuvienė,  Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė, Microsoft „MS įrankiai ir programos švietimui“ mokytoja-konsultantė, „Parama kolegai“ modelio fasilitatorė.

10  mokytojų patarėjų jau 2 metai sėkmingai dirba rajono mokyklose. Apie šią kvalifikacijos tobulinimo formą teigiamai atsiliepia ir mokytojai, ir mokyklų vadovai. Mokytojas, po individualių pokalbių su mokytoju patarėju, nusistato savo veiklos turinį ir, mokytojo patarėjui padedant, per nustatytą laikotarpį įgyvendina suplanuotas veiklas, skiria deramą dėmesį refleksijai ir savo darbo pamokose vertinimui. Mokytojai, dirbantys su patarėjais, teigia, kad jų veiklos sėkmės – iškeltos problemos sprendimas, geriau planuojamas laikas, mokinių vertinimo ir jų pažangos analizės tobulinimas, teisingas klausimų formulavimas, įgytas pasitikėjimas taikant IKT, geresnis pamokos planavimas, aktyvių mokymo metodų taikymas ir kt. Be to, mokytojai lankosi savo patarėjų pamokose ir kviečia patarėjus į savo pamokas. Įgytas tarpusavio pasitikėjimas padeda lengviau įveikti profesinėje veikloje pasitaikančius sunkumus. Darbas su mokytojo patarėju – kvalifikacijos tobulinimo forma glaudžiausiai  susijusi su mokytojo veiklos pamokoje gerinimu.

Mokymų programos ,,Mokytojų patarėjų kompetencijų gilinimas“ tikslas – atnaujinti žinias ir suteikti  naujų idėjų mokytojo patarėjo veiklai. Uždaviniai – stiprinti jų pasitikėjimą ir pasitenkinimą darbe, išbandyti efektyvius ugdymo metodus, skatinti mokytojų patarėjų bendradarbiavimą.

Mokymų lektorė T. Kriliuvienė įtaigiai dalinosi savo turtinga pedagoginio darbo patirtimi pabrėždama, kad pasitikėjimas padeda pakelti darbo našumą, suteikia ramybę, laisvę pasirinkti, stiprumą, pasitenkinimą ir džiugesį. Pagrindinis  pasitikėjimo ugdymo komponentas - sąžiningai atliktas darbas. Lektorė akcentavo refleksijos, kaip pagrindinio kelio į sėkmę, svarbą.

Gruodžio mėnesį mokymai persikels į virtualią erdvę. Mokytojo patarėjai savo darbo aplinkoje galės bendrauti su lektore, toliau gilinti patarėjo kompetencijas.

Nuo sausio mėn. patarėjai tęs savo veiklą mokyklose ir su jaunaisiais arba pirmus metus mokykloje dirbančiais mokytojais, ir su vyresniaisiais  kolegomis, kurie norėtų labiau „susidraugauti“ su IK technologijomis ir jas efektyviau taikyti pamokose.

VAIZDO ALBUMAS