Spalio 23 d. vyko Klaipėdos rajono TAU 2-ųjų mokslo metų pradžios šventė. Joje dalyvavo garbingi  svečiai: Klaipėdos rajono  savivaldybės mero pavaduotoja, TAU globėja Rūta Cirtautaitė, Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotoja,  Violeta Riaukienė, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Karbauskas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Algirdas Petravičius, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Nijolė Gotlibienė, Gargždų miesto garbės pilietis, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys Albinas Klizas, Gargždų miesto garbės pilietis, Gargždų dekanato dekanas, kanauninkas Jonas Paulauskas, Lietuvos teisininkų draugijos Klaipėdos regiono skyriaus vicepirmininkė Ramunė Juškaitė, Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Diana Ciparienė, Gargždų kultūros centro direktorė Birutė Oželienė, Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos savanorės Gerda Kuprelytė, Edita Miliūtė ir Greta Stanaitytė.

Po metų veiklos Klaipėdos rajono TAU turi vėliavą, kurią sukūrė tautodailininkė, TAU kultūros ir menų fakulteto dekanė Valerija Jurevičienė.  Jos rankų darbo sušildyta vėliava nuo šiol bus visų mūsų bendrų susiėjimų ir renginių neatskiriamas atributas. Kad TAU vėliava taptų šventu mūsų gražaus darbo ir bendravimo simboliu, Gargždų dekanato dekanas, kanauninkas Jonas Paulauskas ją pašventino.

Mokslo metų pradžios šventėje pirmą kartą  nuskambėjo  TAU himnas, kuriam muziką sukūrė Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro instrumentinės muzikos studijos mokytojas Artūras Petruoka.

Praėjusių metų spalio 23 d. dr. Edita Trečiokienė, Švietimo ir mainų paramos fondo Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo programų skyriaus projektų koordinatorė iš Vilniaus, pakvietė mūsų senjorus dalyvauti Trečiojo amžiaus universitetų kūrybos darbų rinktinės sudaryme. Mūsų rajono literatai Regina Kuneikienė, Stefa Savickienė ir Albinas Klizas pateikė savo kūrybos darbus. A.Klizas atstovavo Klaipėdos rajoną leidinio pristatyme Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijoje ir parvežė mums skirtus leidinius, kurie buvo  įteikti mūsų rajono literatams.

Nuotaikingą linijinį šokį kartu su savo vadove Giedre Malūnavičiene  pristatė  TAU moterys dalyvaujančios savivaldybės finansuojamame projekte  „Sveikos gyvensenos kultūros formavimas pagyvenusių (55 m. ir vyresnio amžiaus) žmonių tarpe“.

Po iškilmingos šventės dalies mini forumo forma buvo pristatytos TAU 2015 – 2016 m. m.  veiklos. Forume dalyvavo Janina Skulskienė, dvasinio tobulėjimo ir psichologijos fakulteto dekanė, Teresė Džiaugienė, Fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos fakulteto dekanė, Valerija Jurevičienė, Kultūros ir menų fakulteto dekanė, Sigita Ivanauskienė, Kraštotyros ir turizmo fakulteto dekanė, Ramutė Mikelskienė, Užsienio kalbų fakulteto dekanė,  Ramunė Juškaitė, Lietuvos teisininkų draugijos Klaipėdos regiono skyriaus vicepirmininkė, Diana Ciparienė, Jono Lankučio viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja, Gerda Kuprelytė, Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos IIIc klasės gimnazistė savanorė.

Forume aptartos praėjusių mokslo metų pamokos ir 2015–2016 m. m. naujovės. 1–oji šių mokslo metų naujovė–TAU klausytojų teisinis švietimas, kurį iniciavo Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys, Lietuvos teisininkų draugijos Klaipėdos regiono skyriaus pirmininkas Raimondas Simonavičius. Jo pavaduotoja Ramunė Juškaitė pristatė, kaip Lietuvos teisininkų draugijos Klaipėdos regiono skyriaus lektoriai-teisininkai prisidės prie mūsų senjorų teisinio prusinimo.

2-oji  naujovė – kartu su Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešąja biblioteka vykdomas projektas „Biblioteka be sienų“, kurio pagalba senjorai visuose rajono kampeliuose J.Lankučio bibliotekos filialuose 2 kartus per mėnesį galės išklausyti populiarių lektorių paskaitas virtualioje aplinkoje ir kartu betarpiškai pabendrauti

Praėjusiais metais  patys populiariausi ir gausiausiai lankomi buvo užsienio kalbų ir IKT fakultetai. Šiais metais talkinti TAU pakvietėme Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos II ir III klasių gimnazistus. Gimnazistai pasirengę savanoriauti ir mokyti senjorus kalbėti angliškai, praktinio  IKT raštingumo, naudojimosi Internetu, naujienų portalais, elektroninėmis paslaugomis, interneto pramogų portalais, socialinias tinklais, Skype, fotografavimu ir filmavimu skaitmeniniais fotoaparatais ir telefonais.     Kartų bendravimas turėtų būti abipusiai naudingas: jaunimas „užkrės“ senjorus savo energija ir šiuolaikinėmis žiniomis, o senjorai bendraudami galės perteikti jiems savo turtingą gyvenimišką patirtį. Jaunuosius mokytojus kuruos ir konsultuos patyrę mokytojai.

Pagrindiniai neformaliojo suaugusiųjų švietimo (NSŠ) tikslai, atsižvelgiant į valstybės vykdomą kryptingą mokymosi visą gyvenimą plėtros politiką, suformuotas veiklos kryptis ir plėtros gaires, yra sudaryti sąlygas asmeniui tenkinti savišvietos poreikius, lavinti kūrybines galias ir gebėjimus, tapti aktyviu demokratinės visuomenės nariu. Pasisakę forumo dalyviai išreikė nuomonę, kad Klaipėdos rajono TAU kryptingai siekia atliepti šiuos NSŠ tikslus.

Trečiojoje šventės dalis buvo skirta iškiliam Lietuvos poetui ir žurnalistui  Pauliui Širviui, kuriam  šiemet, rugsėjo 6-ąją dieną, būtų sukakę 95-eri  metai. TAU senjorams koncertavo Gargždų kultūros centro retro grupė, vadovaujama Vidmanto Radavičiaus ir Vilniaus miškų urėdijos folkloro ansamblio  „Nalšia“ retro grupė, vadovaujama Audronės Vakarinienės. Atlikėjų pasirodymo metu širdį džiugino P. Širvio posmai, virtę dainomis.

Tikime, kad šie mokslo metais bus turtingesni veiklų įvairove, šiltesni bendravimu ir išskirtiniai TAU studentų aktyvumu.

 

 

RENGINIO VAIZDO REPORTAŽAS >