Šūkis: Pažinimas - kaip ir šokoladas – kartais juodas, bet saldus! Tikslas: Skatinti pažinimo džiaugsmą integruojant skaitymo skatinimo iniciatyvą į chemijos, technologijų, biologijos, geografijos, dailės, istorijos mokomuosius dalykus. Planas:

2-4 klasių mokiniai – skaito savo amžiaus grupės knygas, piešia piešinius tema „Knyga kaip šokoladas“, pamokų metu gauna įvairių paprastų žinių apie šokoladą. Tam skiriamos 2 savaitės. Viktorina iš gautos informacijos.
5-7 klasių mokiniai - skaito savo amžiaus grupės knygas, per technologijų pamokas mokosi šokolado gaminimo paslapčių, biologijos pamokose aiškinasi apie šokolado naudą ir žalą, geografijos pamokose – iš kur atkeliauja šokoladas, istorijoje sužino šokolado istorijos faktų, piešia piešinius tema „Knyga kaip šokoladas“.  Tam skiriamos 2 savaitės. Viktorina iš gautos informacijos.
8-10 kl. - skaito savo amžiaus grupės knygas, per technologijų pamokas mokosi šokolado gaminimo paslapčių, per chemijos pamokas mokosi šokolado cheminės sudėties, geografijos pamokose – iš kur atkeliauja šokoladas, piešia piešinius tema „Knyga kaip šokoladas“. Tam skiriamos 2 savaitės. Viktorina iš gautos informacijos.

Kiekvieno dalyko mokytojai sugalvoja po 4-5 klausimus iš pateiktos informacijos kiekvienai amžiaus grupei. Dailės mokytoja atrenka geriausius dailės darbus, kuriuos būtų galima eksponuoti foje. Kviečiame mokytojus kviesti mokinius aktyviai dalyvauti projekte ir galbūt net  paskatinti pažymiais.

1 etapo pradžia:
2015-09-28 – 2015 10 12
2 etapas:
2015-10-14 Viktorina. Renkame geriausius.
3 etapas: laimėtojai vyksta į ekskursiją Klaipėdoje šokolado ir karamelės fabriką „Roshen“.
4 etapas: Rengiame ataskaitą apie projektą, užfiksuotus įspūdžius siunčiame į festivalį-konkursą „Knygų pelėda“. Jei šiame konkurse mokykla patenka į pakviestųjų sąrašą, tuomet 5 mokyklos atstovai iš viktorinos laimėtojų sąrašo vyksta atstovauti mokyklai Vilniuje panašaus pobūdžio konkurse.

Projekto viešinimas:
Popieriniai plakatai mokyklos erdvėje
Informacija mokyklos tinklapyje
Elektroninis plakatas Klaipėdos r. švietimo centro tinklapyje
Konkurso-festivalio „Knygų pelėda“ organizatoriaus tinklapyje