Rugpjūčio 26-27 dienomis švietimo centre vyko baigiamieji programos „Stiprių jausmų atpažinimo ir valdymo ugdymas“ mokymai. Mokymus vedė VšĮ „Šeimos santykių institutas“ lektorės, ART (Agresijos pakeitimo mokymų) sertifikuotos trenerės: psichologė R. Pietarienė ir socialinė darbuotoja Ž. Baronienė.

Programa buvo įgyvendinama pagal švietimo centro parengtą Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektą „Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo plėtra mokyklų bendruomenėse“, kuris  finansuojamas pagal Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos 2015-5017 m. plano sveikatos apsaugos programos 1.2.2.priemonės „Jaunimo  atsakomybės už savo sveikatą skatinimas, mažinant rizikos veiksmų plitimą tarp jaunimo“ vykdymo sutartį.

Remiantis PPT pateiktais duomenimis, programoje dalyvavo mokyklų, kuriose yra daugiausiai mokinių su elgesio ir emocijų sutrikimais, psichologai, socialiniai pedagogai, mokytojai ir  Visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistai (24 dalyviai).

Gargždų „Kranto“, Lapių  ir   Dovilų   pagrindinių  mokyklų,  Gargždų „Minijos“ progimnazijos, Priekulės I. Simonaitytės ir Veiviržėnų J. Šaulio gimnazijų komandos dalyvavo 48 akad. val. mokymuose „Stiprių jausmų atpažinimas ir valdymas“ pagal V.E.I.K. programą.

V.E.I.K. (Vaiko emocijų išraiškos kontrolė) programa tai  Norvegijos A.R.T. (Aggression Replacement Training) lietuviška versija. Ši programa sėkmingai taikoma Norvegijos mokyklose ir jau pasiteisino Lietuvoje. Pagrindinis programos uždavinys – padėti mokiniams išvengti elgesio krizių (agresijos, nusikalstamumo, savižudybių, žalingų įpročių). Pagal  programos diegimo modelį mokiniams su elgesio sutrikimais ir jų tėveliams bus parodytos nuostatos dėl netinkamo ir agresyvaus elgesio, tėvai bus skatinami atkreipti didesnį dėmesį į savo vaikų elgesį ir prisiimti už juos atsakomybę.
Mokymų metu mokyklų komandos įgijo žinių apie vaikų agresyvaus elgesio apraiškas bei socialiai priimtinus elgesio keitimo būdus, mokėsi stiprinti vaikų socialinius įgūdžius, mokyti juos atpažinti savo ir kitų jausmus, valdyti kylantį pyktį.
6 dienų mokymai baigėsi. Pedagogų ir specialistų laukia atsakingas darbas reikalaujantis ne tik kantrybės, bet ir komandinio darbo, pedagogų, mokyklos administracijos, tėvų, Vaiko teisių apsaugos tarnybos dalykiško  bendradarbiavimo.

Mokslo metų eigoje planuojama organizuoti V.E.I.K. komandų ir mokyklų vadovų, kuruojančių šią veiklą, pasitarimus.
Projekto „Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo plėtra mokyklų bendruomenėse“ partnerė, SEU instituto direktorė dr. D. Šukytė, vadovaudamasi originalios A.R.T. programos diegimo modeliu, parengė Rekomendacijas dėl A.R.T. programos lietuviškos versijos V.E.I.K. įgyvendinimo mokykloje. Plačiau skaityti čia.

VAIZDO ALBUMAS >>>