Gegužės 27 d. vyko TAU pirmųjų mokslo metų Klaipėdos rajone užbaigimo konferencija „Kuo mums reikšmingi pirmieji studijų metai: realybė ir perspektyvos“. Senjorams muzikinį sveikinimą dovanojo Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokiniai, vadovaujami muzikos mokytojos metodininkės Rasos Linkienės. Į konferenciją buvo pakviesti TAU svarbūs svečiai, kurie vienaip ar kitaip įtakoja TAU veiklos sklandumą. TAU globėja Rūta Cirtautaitė, Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotoja, apžvelgė trečiojo amžiaus privalumus, pagrindė TAU funkcionavimo svarbą ir apdovanojo sportinių žaidinių, vykusių gegužės 22 d. Karklėje, nugalėtojus. Vaizdo reportažas

Švietimo skyriaus vedėjo Algirdo Petravičiaus nuomone, pirmieji TAU egzistavimo metai parodė, kad ši nauja švietimo sistemos veiklos sritis Klaipėdos rajone pasitvirtino, ir pakvietė klausytojus tęsti TAU veiklą rudenį. Rasa Petrauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė, pasidžiaugė TAU teikiama nauda senjorų gyvenimo kokybei. Teisininkas, Klaipėdos rajono Tarybos narys, Raimondas Simonavičius pažadėjo užtikrinti Klaipėdos regiono teisininkų draugijos pagalbą organizuojant teisės paskaitų ciklą Klaipėdos r. TAU klausytojams kitais mokslo metais. Švietimo centro direktorė Ramutė Sirutienė, remdamasi 2014-2015 m. m. TAU veiklos organizavimo ir įgyvendinimo Klaipėdos rajone patirtimi, pristatė įvertintas šio universiteto stiprybes, silpnybes, ateities galimybes bei grėsmes ir pakvietė visus konferencijos svečius bei dalyvius bendradarbiauti, siekiant  sklandaus Klaipėdos r.  TAU funkcionavimo.

Pasisakė Klaipėdos rajono TAU atstovės. Sigutė Ivanauskienė, Kraštotyros ir turizmo fakulteto dekanė, išsakė prasmingas mintis apie trečiojo amžiaus laiką, TAU klausytojams teikiamas saviraiškos galimybes bei pakvietė kolegas aktyviau dalyvauti organizuojant veiklas. Janina Skulskienė, Psichologijos ir dvasinio tobulėjimo fakulteto dekanė, apžvelgė žmogų kaip sudėtingą fizinę ir dvasinę struktūrą ir apibendrino suteiktas TAU galimybes šiais mokslo metais: senjorai Švietimo centro komandos organizuotų veiklų dėka galėjo tiek sveikatinti kūną, tiek išmokti kontroliuoti psichoemocinius procesus bei auginti dvasingumą. Dekanių pasisakymus vainikavo TAU klausytojų nuoširdi padėka visai Švietimo centro komandai už TAU veiklų koordinavimą. Viena TAU klausytoja, kaip asmeninės padėkos išraišką, Centro direktorei Ramutei Sirutienei ir metodininkui Juliui Adomkui dovanojo iš Karklės pajūrio parsivežtus ir pačios dekoruotus akmenėlius. TAU klausytoja ir lektorė Donata Leketienė išsakė kritišką požiūrį į tikrąjį TAU klausytojų aktyvumą – senjorai, sukaupę vertingą patirtį, aktyviais gali vadintis tik patys dalydamiesi sukauptomis vertybėmis, bei pakvietė senjorus išnaudoti šią Tau teikiamą galimybę. Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos narys Albinas Klizas pabrėžė, kad žmogaus pasiekimams netaikomas amžiaus cenzas, paragino senjorus išlikti kritiškus, ne tik dalyvauti TAU veikloje, bet ir išsakyti savo požiūrį spaudoje.

Visų įdomiausia TAU metų baigiamojo renginio dalis – žymios žurnalistės, dėstytojos, lektorės Lidijos Laurinčiukienės paskaita  „Pozityvaus mąstymo strategijos: senjorų įvaizdis visuomenėje“. Lektorės aktorinio meistriškumo „užkurtas“ pozityvus požiūris išsidavė paskaitos klausytojų veiduose: akivaizdu, kad dar neprasidėjus vasaros atostogoms, jau laukiama kitų mokslo metų.

Vaizdo reportažas