Taip jau lemtis lėmė, kad lietuvių kalbos mokytojai be tiesioginės savo veiklos – skatinimo ir mokymo  mokytis –  privalo užsiimti ir kita svarbia veikla –  sergėti gimtąją kalbą. Vis dažniau pastebime, kad didžiausias pavojus yra ne klaidos, ne svetimybių gausėjimas, o abejingumas. Su šia yda kovoti yra sunkiausia, bet įmanoma.

Gargždų ,,Vaivorykštės“ lietuvių kalbos mokytojai vis nerimsta ieškodami būdų, priemonių, kaip padėti visiems, o ypač jauniems žmonėms, kuo taisyklingiau vartoti gimtąją lietuvių kalbą. Tradicinis gimnazijos renginys ,,Lietuvių kalbos savaitė“, skirtas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, – viena iš veiklų, padedančių skatinti ir ugdyti taisyklingą kalbos vartojimą.

Jeigu žmonės suprastų, kad kalbėti reikia ne tik patogiai, jog informacijos perteikimas ne visada  privalo būti  greitas, tai labiau apgalvotų formuluojamus sakinius, įsiklausytų į tariamus žodžius – kalbos kokybė tik gerėtų, o bendravimas taptų veiksmingesnis. Siekdami kalbos vartojimo suvokimo, gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai mokiniams siūlo iliustruoti kalbos vartojimo klaidas. Klaidų pavyzdžių ir mokytojai pasiūlo, ir ausylesni, atidesni mokiniai nestokoja. Piešinių paroda prie aktų salės visada sulaukia daug žiūrovų – analizuojančių, besistebinčių ir, žinoma, besijuokiančių iš ,,Užsidėjusių kojines“; ,,Atliekančių bandymus ant arklių“; ,,Einančių ant parko“. Jeigu reakcija yra – tikimės, poveikis taisyklingiau bei atsakingiau vartoti kalbą irgi atsiras.

Gana didelę įtaką taisyklingai kalbai turi ir gebėjimas rasti paskaityti gražių tekstų. Šįkart išskirtinio teksto ištrauka buvo pateikta  I-II klasių 29 mokiniams, nutarusiems  dalyvauti dailyraščio konkurse. Mokiniai nurašė  žinomo lietuvių kalbos teisių gynėjo Mikalojaus Daukšos ,,Prakalbos į malonųjį skaitytoją“ ištrauką ir iš visų darbų buvo išrinkti verti Dailyraščio karaliaus ir  Dailyraščio karalienės vardo. Pasirodo,  nėra paprasta ne tik tinkamai kalbėti, bet ir taisyklingai rašyti.

Mūsų gimnazijoje yra skatinamas kūrybiškumas, todėl  kalbos puoselėtojai nutarė jaunuosius kūrėjus suburti popietėn ,,Aš kūrėjas“. Lituanistai paskatino savo mokinius nesidrovėti ir pasidalinti kūrybiniais bandymais. Vieni  gimnazistai skaitė tik savo darbus, o jų buvo įvairių: ir labai rimtų apie vienatvę, apie sutrikimą, ir neutralių apie gamtą, apie draugystę, ir šmaikščių apie rašalo dėmę, tikėjimą aitvarais. Kiti deklamavo žinomų ir nusipelniusių lietuvių rašytojų poeziją, treti, dainuojamosios poezijos gerbėjai, muzikavo. Jauni žmonės raiškiai ir nuoširdžiai dalijosi kūrybinėmis mintimis –  vartodami gimtąją kalbą džiaugėsi, kad pasako tai, ką nori.

Kad poveikis būtų stipresnis – ieškojome į renginius pasikviesti ir įdomių žmonių. Gimnazistai susitiko su drąsia, humoro nestokojančia, mokančia įtaigiai bendrauti  žurnaliste, rašytoja Audrone Urbonaite. Viešnia mokiniams kalbėjo ne tik apie kalbos svarbą, knygų rašymą (kaip atsiranda temos, kas daro įtaką kūrinių pavadinimų ar viršelių iliustracijų atsiradimui), bet ir apie žurnalistiką – tikrąją ir tendencingą. O štai poetas Antanas Šimkus pasidalijo savo kūryba: paskaitė eilėraščių, rašytų 11 ar 12 klasėje. Gimnazistai stebėjosi – dabar jau žinomo poeto jaunystės kūryba taip panaši į jų, nes kalbama apie svajones, nelaimingą meilę. Žinoma, išgirdome ir naujausių autoriaus kūrinių, parašytų gimtąja lietuvių kalba.

Dar vienas gražus, kalbininkus vienijantis renginys yra Klaipėdos krašto mokinių meninio skaitymo ir dainuojamosios poezijos konkursas – šventė ,,Lietuviško žodžio šviesoje”, organizuojamas projekto partnerių: dienraščio ,,Vakarų ekspresas”, Klaipėdos universiteto, Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios bibliotekos, UAB ,,Promo Plius”, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus. Išskirtinę nuotaiką kuria renginio – projekto vedėja Virginija Kochanskytė – aktorė, režisierė, KU HMF docentė, UNICEF Lietuva Geros Valios ambasadorė. Jame ,,Vaivorykštės“ gimnazijos mokiniai visada noriai dalyvauja ir taip dar kartą išgyvena gimtosios lietuvių kalbos nuostabų poveikį.

Zofija Vaitkuvienė,
Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja
Nuotraukos Tomo Griušio