2015 m. balandžio 8 d. Gargždų „Kranto“ pagrindinėje mokykloje vyko metodinis renginys „Edukacinių erdvių kokybės gerinimas ir vaikų kūrybingumo ugdymas“, kurį organizavo pradinių klasių mokytojų metodinės grupės nariai. Ugdymo įstaigoje lankėsi Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojų komanda. Svečiai apžiūrėjo mokyklos edukacines erdves, lankėsi įvairiuose kabinetuose.

Metodiniame renginyje pranešimus skaitė:
•    pradinių klasių mokytoja metodininkė Rasa Jeriomenkienė („Edukacinių erdvių pritaikymas pradinių klasių mokinių ugdyme“);
•    direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Rankelienė („Edukacinis projektas „Žiniuko mokyklėlė“. Kompetencijų ugdymas, saviraiška ir savirealizacija “).
•    pradinių klasių mokytoja ekspertė Danutė Elena Raudienė („Vaikų kūrybingumo ugdymas ir individualios mokinio pažangos stebėjimas pradinėse klasėse“);
•    direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Rankelienė („Aplinkosauginis ugdymas Gargždų „Kranto“ pagrindinėje mokykloje. Patirtis ir siekiai“).

Renginyje aptartos mokyklų tolimesnio bendradarbiavimo galimybės, numatytos veiklos kryptys.

FOTO-VAIZDO ALBUMAS

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Inga Rankelienė