Jau trečius metus visose keturiose Klaipėdos r. Gargždų miesto ikimokyklinėse įstaigose vyksta teminė veiksmo savaitė  „Savaitė BE patyčių“.

Kovo 23 – 27 dienomis vaikai, tėvai, pedagogai diskutavo apie patyčias, jų žalą, rengė kūrybinių darbelių parodėles, kūrė plakatus apie draugystę, spektakliukus, įvairias situacijas patyčių tema, organizavo vyresniesiems vaikams parodomąsias tarptautinės programos „Zipio draugai“ valandėles, žaidė siužetinius žaidimus, draugystės ratelius ir kita.

Kovo 27 d. Klaipėdos r. savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus darbuotojos pasitiko priešmokyklinių grupių  ugdytinius ir pedagoges  iš visų keturių ikimokyklinių įstaigų. Ugdytiniai atvyko su gera nuotaika – biblioteka  visiems jau pažįstama, o keletas vaikų jau skaito  čia ,,gyvenančias“ knygeles. Bet svarbiausia, visi žinojo, kad čia vyks draugystės šventė „Būk mano draugas“.

Šiai šventei vaikai nuoširdžiai ir atsakingai ruošėsi. Biblioteka pasipuošė ne tik plačiomis vaikų šypsenomis, bet ir jų pačių sukurtomis šypsenėlėmis. Kūrybinių darbelių parodėlės puošė bibliotekos aplinką.
Vaikai ir suaugę į šventę atsinešė po parašytą laišką nepažįstamam draugui. Tai buvo svarbi šventės organizatorių, lopšelio-darželio „Saulutė“ priešmokyklinio ugdymo pedagogių, Adėlės Jankauskienės, Virginijos Galinienės, Vilmos Puplesienės, užduotis – parašyti  (kurie geba) ar nupiešti apie save, savo pomėgius, svajones, palinkėti kažką gražaus ir pakviesti draugauti.

Šventė prasidėjo dviejų personažų Raganaičių kivirču. Pasirodęs Spindulėlis įkvėpė visus draugystei, geroms mintims, gražiems žodžiams. Kiekvienos įstaigos vaikai ir priešmokyklinio ugdymo pedagogės Edita Girijotienė (lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“), Loreta Pakalniškienė (Ugdymo centras „Naminukas“), Lina Kleivienė ir Sonata Kruminienė (lopšelis-darželis „Gintarėlis“), Adėlė Jankauskienė, Virginija Galinienė ir Vilma Puplesienė  (lopšelis-darželis „Saulutė“) pasidalijo pačiomis gražiausiomis teminės savaitės veiklų akimirkomis.

Laiškanešys, į kurį pavirto J. Lankučio  viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėja Daiva Ringienė, iškilmingai atidarė „DRAUGYSTĖS PAŠTĄ“ ir linkėjo, kad jis kiekvienais metais būtų pilnas draugystės laiškų.

Visiems buvo įdomu, kas parašyta Laiškanešio įteiktuose laiškuose...
Ramutė Sirutienė, Klaipėdos rajono švietimo centro direktorė, pasidžiaugė laiško autoriaus mintimi:„Neskriausk  kito, tikrai nepajausi gero jausmo...“,  palinkėjo toliau draugauti ir tęsti bendradarbiavimą savaitės „Be patyčių“ veikloje.
Manome, kad bendra savaitės „Be patyčių“ veikla skatina vaikus plačiau suvokti patyčių ir draugystės prasmę, išreikšti save, susirasti naujų draugų, geriau susipažinti su biblioteka ir jos darbuotojais, patirti teigiamų emocijų. Pedagogėms tai proga  dalintis gerąja darbo patirtimi, ieškoti įvairesnių ir efektyvesnių veiklos formų bei būdų, organizuojant veiklas savo įstaigų grupėse, draugystės šventę bibliotekoje. Vaikų literatūros skyrius tikrai sulauks daug draugiškų knygų skaitytojų.

FOTO-VAIZDO MEDŽIAGA

Rima Butkuvienė, Gargždų ugdymo centro
„Naminukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
veiksmo savaitės bendradarbiaujant koordinatorė