Sausio 27 d. Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijoje vyko rajono 9- 12 klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada. Jos tikslai - skatinti mokinių domėjimąsi lietuvių kalba, literatūra, kultūra, sudaryti galimybes tobulėti filologijai gabiems vaikams. Tokia forma remiamos mokytojų iniciatyvos rengiant mokinius olimpiadoms ir taikant savo darbe individualius ugdymo metodus.

Olimpiados dalyviai privalėjo atlikti dvi užduotis:  rašė esė nurodyta tema (trukmė –120 min.) bei atliko užduotis, skirtas lituanistikos žinioms ir įgūdžiams patikrinti (trukmė –120 min.). Šiais  metais olimpiadoje žinias patikrinti pasiryžo 15 rajono mokinių. 9-10 klasių mokiniai  kūrė 250 - 300 žodžių rašinį tema „Ar prasminga elgtis donkichotiškai?“ Paaugliams buvo privalu laikytis nuorodų:  prisiminti ir įvertinti žymųjį Servanteso romaną ,,Don Kichotas“, pasamprotauti apie donkichotiškumo reiškinį skirtingose epochose ir šiandieną, pasitelkti skaitytus literatūros kūrinius, galinčius iliustruoti gvildenamą klausimą. Be abejo, būtina taisyklingai rašyti, rišliai ir įtaigiai samprotauti! Geriausiai kūrybinę užduotį atlikti sekėsi Viktorijai  Šaulytei, antrokei iš Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos, ir Gargždų „Vaivorykštės“ pirmokei gimnazistei Evelinai Rimkutei.

Kitas dvi valandas olimpiadininkai plušėjo atsakinėdami į sudėtingus klausimus. Mokiniai turėjo nurodyti sakinių rūšis, atpažinti frazeologizmus, įvardinti poetines fonetikos figūras. Reikėjo ir slapyvardžius patyrinėti, ir autorių kūrinius išvardinti, ir žinias apie baltų kalbas, lietuvių tarmes pademonstruoti. Sudėtingiausia šįkart pasirodė užduotis, reikalaujanti, perskaičius iš kritinių straipsnių pateiktas ištraukas, nurodyti, kokius autorius ir jų parašytus kūrinius jie charakterizuoja. Ir šią užduotį geriausiai atliko Viktorija  Šaulytė ir Ugnė Šimuliūnaitė - ,,Vaivorykštės“ gimnazijos antrokė.

11-12 klasių mokinių, žinoma, laukė sudėtingesnės užduotys. Kurdami rašinį  „Mylinčio valdovo paveikslas lietuvių literatūroje: V. Krėvės „Skirgaila“ ir J. Grušo „Barbora Radvilaitė“, privalėjo aptarti istorijos aktualumą ir galimas skirtingas istorinių įvykių interpretacijas literatūroje, palyginti dviejų dramų specifiką bei jose vaizduojamų valdovų paveikslus, pasamprotauti, kodėl, vaizduodami istorinius herojus, literatūrinių kūrinių autoriai renkasi meilės temą?  Kūrybingiausi  ir taisyklingiausi - Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazistai: abiturientas Modestas Šerlinskis ir trečiokė Karolina Preibytė.

Atlikdami užduotis antroje olimpiados dalyje  jaunuoliai turėjo parodyti žinias apie pirmuosius žodynus, gramatikas, apie baltų kalbas, jų tarmes. Daugiausiai taškų mokiniai surinko atsakydami į klausimus apie keturvėjininkus, analizuodami poeto T.Venclovos eilėraščio posmą. Ir antrą užduotį sklandžiausiai atliko ,,Vaivorykštės“ gimnazistai Modestas, Karolina.
Atidžiai suskaičiavus taškus išryškėjo prizininkai: 9- 10 klasių: 1-a vieta- Viktorija Šaulytė, II kl. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija, mokytoja Aušra Jančauskienė; 2-a vieta- Evelina Rimkutė, I kl. Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija, mokytoja Jūratė Buivydienė; 3-a vieta - Ugnė Šimuliūnaitė, II kl. Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija, mokytoja Zofija Vaitkuvienė.
11- 12 klasių: Modestas Šerlinskis, IV kl. Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija, mokytoja Giedrė Poškienė; Karolina Preibytė, III kl. Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija, mokytoja Zofija Vaitkuvienė; Erika Jauraitė, III kl. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija, mokytoja Rugilė Jančauskienė.

Vilma Gudzevičienė, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, stengėsi, kad olimpiada vyktų sklandžiai, o rajono lituanistai: Nijolė Balčikonytė, Nerija Valinčienė, Sigita  Sičiūnienė, Justina  Ščavinskienė, Skaistė Daukšaitė, Giedrė Poškienė, Jūratė Buivydienė, Rasa Rusteikienė – atsakingai dirbo vertinimo komisijoje.

Dabar Klaipėdos rajono lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados 1 – os vietos laimėtojų Viktorijos Šaulytės ir Modesto Šerlinskio bei jų mokytojų  laukia kelionė į respublikinį lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados etapą, kuris kovo 13-14 d. vyks Druskininkų  ,,Ryto“ gimnazijoje.

Zofija Vaitkuvienė, Klaipėdos rajono lietuvių kalbos mokytojų
 metodinio būrelio pirmininkė

DAUGIAU NUOTRAUKŲ VISUOMET RASITE ČIA