Lapkričio  6 d.  Klaipėdos rajono ugdymo įstaigų vadovai  lankėsi edukacinėje išvykoje  „Panevėžio rajonas: jungtys tarp švietimo ir kultūros“. Smilgių gimnazijoje rajono mokyklų vadovai susipažino su neformaliojo ugdymo galimybėmis. Pažintį su gimnazija gimnazijos muziejuje pradėjo direktorė A. Kačarauskienė. Pradinių klasių mokiniai Prezi sistemoje pristatė tai, ko jie mokosi gimnazijoje, kaip leidžia laiką po pamokų. 

Technologijų mokytojas Vitalijus Salagubas sukaupė unikalią mokinių aviamodeliavimo kompetencijų  ugdymo patirtį. Jo ugdytiniai su savo sukurtais modeliais dalyvauja šalies ir tarptautinėse varžybose ir laimi prizines vietas. Už savo entuziazmą ir sugebėjimą suburti vaikus prasmingai veiklai 2011 m. mokytojas tapo Panevėžio rajono Metų mokytoju. Graži tradicija kiekvienais metais rinkti  Metų Mokytojo titulo nusipelniusį  mokytoją  išskiria neeilinį mokytojo darbą ir pasišventimą dirbti su ugdytiniais bei pasiekti žymių rezultatų.

Būrelis „Smagusis robotukas“ Smilgių gimnazijoje atsirado tik prieš metus. Jį įsteigė fizikos ir informacinių technologijų mokytojas Gražvidas Ručinskas. Jaunieji konstruktoriai savo kūrinius demonstruoja ant specialaus stalo. Jis yra lygiai toks, ant kokio vyksta robotų varžybos. Smilgiečių komanda dalyvauti šalies varžybose ruošiasi jau  kitais metais.

Velžio gimnazijos direktorius R. Baltušis pasitiko svečius iš Žemaitijos prie gimnazijos durų. Trumpa ekskursija  gimnazijos koridoriais leido pajusti, kad čia įvairios veiklos virte verda ir kiekvienas bendruomenės narys yra prieinamai ir įtaigiai informuotas apie gimnazijos tolimus ir artimus tikslus ir uždavinius. „Pažanga per lyderystės raišką“ – taip vadinosi gimnazijos vadovų pranešimas. Vadovų veiklos pristatymas – įkvepiantis ir įrodantis, kaip per pasidalytąją lyderystę  galima pasiekti žymių teigiamų pokyčių.

Tuo tarpu rajono lopšelių-darželių vadovai lankėsi Naujamiesčio lopšelyje- darželyje „Bitutė“, kur gėrėjosi  Lauko edukacininėmis erdvėmis. Čia užsimezgė bendradarbiavimo ryšiai ir susitarta dėl susitikimo Klaipėdos rajone. Dembavos lopšelyje darželyje „Smalsutis“ kolegės dalijosi patirtimi apie  auklėtojos plano virsmą – nuo   planavimo sau iki plano vaikui.

Edukacinės išvykos dalyviai lankėsi ne tik  Panevėžio rajono ugdymo įstaigose.  Visus sužavėjo Bistrampolio dvaro energetika ir išskirtinė aplinka, kurią formuoja istorinė dvaro sodyba, Dvaro parkas, ant Birutės kalno stovinti  įspūdinga lauko pavėsinė, sodininko namelis. Atokiau nuo centrinių rūmų esančioje koplytėlėje įrengtas knygnešystės muziejus. Kunigas Romas Gudelis čia pristatė  pasaulinio garso dailininko, profesoriaus Antano Kmieliausko knygnešystės motyvais nutapytą freską. Pagrindinis koplyčios akcentas - autentiškas kryžius, kurį apsikabinęs 1918 m. mirė garsiausias Lietuvos knygnešių patriarchas Jurgis Bielinis.

Unikaliame muziejuje  po atviru dangumi Panevėžyje patraukliai pristatyta Aukštaitijos siaurojo geležinkelio istorija.

Lapkričio 7 d. Šiaulių Salduvės progimnazijoje rajono mokyklų vadovai dalyvavo gerosios patirties sklaidos seminare „Socialinis ir emocinis ugdymas Šiaulių Salduvės progimnazijoje. Individualios mokinių pažangos stebėsenos sistema VIP“. Progimnazijos direktorė N. Kaunickienė nuoširdžiai dalijosi savo mokyklos komandos darbo patirtimi. Progimnazijoje sukurtas pagalbos mokiniui modelis, sėkmingai veikia „Klasės termometras“, VIP sistema. Mokinių pasiekimų pokyčio analizė leidžia tvirtinti, kad sistema pasiteisino. Progimnazijos mokytojai sudaro mokinio individualų ugdymo planą, kuria mokymuisi pritaikytas aplinkas, teikia pagalbą mokymuisi, įvairiomis formomis skatina mokyklos ir mokinių tėvų bendradarbiavimą. N. Kaunickienė 2015 m. sausio mėnesį Gargžduose „Minijos“ progimnazijos mokytojams ves savo autorinį seminarą „Individualios mokinių pažangos stebėsenos sistema VIP“.

Edukacinė išvyka praturtino rajono ugdymo įstaigų vadovus naujomis idėjomis. Tikėtina, kad pasiteisinusi  kolegų patirtis bus sėkmingai pritaikoma rajono mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

DAUGIAU NUOTRAUKŲ RASITE ČIA