Klaipėdos rajono lietuvių kalbos mokytojai dalyvavo Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos metodinės tarybos organizuotoje kvalifikacijos tobulinimo sesijoje  „Kolega – kolegai: (ne)paprasti dalykai irgi įkvepia“ (mokinių mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymo ir motyvacijos skatinimo sėkmė!). Gimnazijos lituanistai pakvietė kolegas dalintis gerąja patirtimi seminare ,,Skaitymo vilionės“.

Renginio pradžioje dalyviai ant spalvotų lipnių lapelių užrašė kilusias mintis apie skaitymą, knygos naudą, mokymosi svarbą: ,,Abejoji? Suklydai? Neberandi išeities? Neturi draugo? Nori pasitikrinti? Atsiversk knygą!“; ,,Malonumas! Didelis malonumas skaityti! Kas to nesupranta, manau, skursta!“; ,,Knyga – tai vienas iš keleto kelių, vedančių į pažinimą, laimę, gyvenimą.“; ,,Skatinti skaityti knygas – visų dalykų mokytojų pareiga...“ ir kt. Vėliau išklausė gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos  metodininkės  Rasos  Rusteikienės pranešimo  ,,Kaip I-II (9-10) klasėse skatinu mokinius skaityti?“, pažiūrėjo ir aptarė filmuotų pamokų fragmentus. Po lietuvių kalbos mokytojos metodininkės  Giedrės Poškienės pranešimo ,,II (10) klasėje kuriame viešąją kalbą” lituanistai diskutavo apie temų raktinius žodžius, atsakingesnį mokinių darbą ruošiantis kalbėjimo įskaitai, nagrinėjo kolegės paruoštą padalomąją medžiagą. Gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos metodininkė  Daiva Toliušienė, paskaičiusi pranešimą ,,Ką darau, kad  skaitymas būtų patrauklus?”, pasidalijo ir jos dėstomų klasių mokinių siūlomu knygų sąrašu savarankiškam skaitymui. Bibliotekininkė Barbora Dotienė parengė lankstinuką ,,Esu tas, ką skaitau“, kur galima rasti ne tik mokinių, mokytojų rekomenduojamas perskaityti knygas, bet ir minčių apie skaitymo naudą.  Dauguma seminaro dalyvių noriai dalijosi asmenine darbo patirtimi, išsakė pastebėjimus, kad skaitymo skatinimas turėtų būti prioritetinė veikla visų dalykų pamokose.

Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Balčikonytė,  pasisakydama tema  ,,Pamokos vertinimas – ugdymo(-si) sėkmė“, akcentavo, kad mokytojas ne tik moko – jis ugdo, taigi ir auklėja, lavina, prusina... ir dalinasi savo patirtimi, kaip mokinius mokyti mokytis, kaip juos „užnorinti“. Tai šiuolaikinėje mokykloje tikrai svarbu!

Renginio pabaigoje seminaro dalyviai užrašė savo patirtį: ,,Atėjau protinga. Išeinu dar protingesnė.“; ,,Dalykiški pokalbiai su kolegomis visada suteikia pasitikėjimo savimi.“; ,,Įdomu išgirsti, kaip dirba kolegos, naudinga ir tai, kas žinoma, ir tai, ko dar neišbandei.“; ,,Visada malonu atvykti į gimnaziją, pasisemti naujų patirčių. O geriausia, kad apie nuolatinį, tiesioginį darbą kalba praktikai, nes jau tos teorijos...“; ,,Pasitikrinau – ir aš nesu iš supuvusio kelmo spirta!.. Pasimokiau, o tobulėjimui ribų nėra!!!“ Darbas seminare dar kartą paliudijo –  dėl skaitymo skatinimo, apskritai, dėl mokymo(si) stengtis verta.

Gimnazijos lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė Zofija Vaitkuvienė

Daugiau nuotraukų: https://plus.google.com/photos/106655347167518913077/albums/6075883295452550705