Mokinių rudens atostogas Vaivorykštės" mokytojai išnaudoja kompetencijų tobulinimui: gimnazijos metodinė taryba organizavo kvalifikacijos tobulinimo sesiją „Kolega – kolegai: (ne)paprasti dalykai irgi įkvepia" (mokinių mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymo ir motyvacijos skatinimo sėkmė!).

Biologijos mokytojos metodininkės Raimondos Mankevičienės iniciatyva spalio 22-24 dienomis I-IV klasių mokiniai buvo pakviesti padirbėti mobiliojoje mokslinėje laboratorijoje (MoMoLab). Mokiniai atliko mokslinius darbus iš chemijos, fizikos, biologijos, genetikos, mikologijos. Juos konsultavo mokslininkai Šarūnas Ažna, Antanas Strakšas, dokt. Lukas Taujenis, dr.Svetlana Markovskaja, doc.dr. Rita Jankauskienė, dokt.Rita Demidenko.

Spalio 27 d. gimnazijos mokytojų patirties sklaida vyko organizuotuose seminaruose: lietuvių kalbos mokytojai - „Skaitymo vilionės", užsienio kalbų mokytojai - „Šiandien mokinių užsienio kalbos įgūdžių ir gebėjimų ugdymas – iššūkis ar ne?", matematikai -„Užduočių, skatinančių mokinių aukštesniųjų gebėjimų ugdymąsi, rengimas", socialinių mokslų metodinė grupė surengė diskusiją „Metodų ir idėjų mugė", gamtos mokslų metodinė grupė -  „Ugdymo turinio diferencijavimas ir individualizavimas, pasirengimas valstybiniam brandos egzaminui", menų ir technologijų metodinė grupė - „Saviraiška išlaisvina asmenybę".

Gimnazijos 2 a. fojė veikė technologijų mokytojos ekspertės Joanos Lukienės, dailės mokytojos metodininkės Ritos Batečko, dailės vyresniojo mokytojo Gintauto Našlėno ir jų buvusių bei esamų ugdytinių keramikos, tapybos ir fotografijų paroda.

Spalio 28 d. gimnazijos mokytojai dalyvavo VŠĮ „Mokymų ir psichologinio konsultavimo centro" lektorės seminare ,,Kaip motyvuoti mokinius neįprastais metodais?" .