Iš viso: 55 klausytojų

1.    Elena Ačienė
2.    Janina Ačienė
3.    Biruta Alšauskienė
4.    Gėnia Anužienė
5.    Irena Armalienė
6.    Verutė Bagdonienė
7.    Aldona Balčikonienė
8.    Zina Baltrušaitytė
9.    Birutė Barpšienė
10.    Jadvyga Bartkienė
11.    Salomėja Baužienė
12.    Zita Brovkienė
13.    Elvyra Budrienė
14.    Teresė Butkuvienė
15.    Vanda Čeledinienė
16.    Vaclova Dirgėlienė
17.    Genovaitė Gedvilienė
18.    Valerija Ona Gliožerienė
19.    Virginija Gubystienė
20.    Sigita Ivanauskienė
21.    Laima Jakštienė
22.    Antanas Jaugelis
23.    Danutė Jonikienė
24.    Regina Jurgaitienė
25.    Regina Petronėlė Jurkutė
26.    Almina Karžinauskienė
27.    Elena Kurpeikienė
28.    Greta Martinaitienė
29.    Jonas Gediminas Martinaitis
30.    Asta Mažeikienė
31.    Gvidutis Mažonas
32.    Sigitas Mažutis
33.    Margarita Mizerienė
34.    Elvyra Pakalniškienė
35.    Regina Paplauskienė
36.    Viktoras Adolfas Paplauskis
37.    Genovaitė Paulauskienė
38.    Liucija Petravičienė
39.    Rita Puleikienė
40.    Liuda Ratkevičienė
41.    Nijolė Rimavičienė
42.    Regina Rusienė
43.    Vida Ščelienė
44.    Dalia Šimkienė
45.    Pranas-Algimantas Šimkus
46.    Greta Skartinaitienė
47.    Paulina Šliuožienė
48.    Danutė Striaukienė
49.    Danguolė Stropienė
50.    Augenija Stulgienė
51.    Emilija Uktverienė
52.    Ieva Varnelienė
53.    Angelė Virbickienė
54.    Elvira Žiubkienė
55.    Irena Žutautienė