Iš viso: 38 klausytojai

1.    Elena Ačienė
2.    Janina Ačienė
3.    Birutė Barpšienė
4.    Rūta Bladykienė
5.    Birutė Breivienė
6.    Elvyra Budrienė
7.    Birutė Dumbrauskienė
8.    Nijolė Gadeikienė
9.    Ona Gomienė
10.    Nikolaj Gorčiakov
11.    Loreta Grigalaitienė
12.    Laima Jakštienė
13.    Jūratė Jovaišienė
14.    Valerija Jurevičienė
15.    Regina Petronėlė Jurkutė
16.    Julijona-Diana Jusčienė
17.    Stasė Kausteklienė
18.    Regina Kernagienė
19.    Genė Korsakienė
20.    Vanda Kraujalienė
21.    Regina Kuneikienė
22.    Regina Kuprienė
23.    Marytė Lokomskytė
24.    Roma Mažutienė
25.    Margarita Mizerienė
26.    Palmyra Mockuvienė
27.    Virginija Mockuvienė
28.    Valerija Mukauskienė
29.    Kristina Nakrošienė
30.    Janina Petrauskienė
31.    Aldona Slanienė
32.    Ramutė Stanislava-Mikelskienė
33.    Liucija Tautkienė
34.    Aldutė Tumynienė
35.    Roberta Vendelienė
36.    Lidija Žasytienė
37.    Nijolė Zelenkienė
38.    Irena Žutautienė