Iš viso: 84 klausytojai

1.    Elena Ačienė
2.    Janina Ačienė
3.    Regina Andriekienė
4.    Vida Anužienė
5.    Algimantas Balbuckas
6.    Zina Baltrušaitytė
7.    Gražina Baubuckienė
8.    Irma Bliodnieka
9.    Zita Brovkienė
10.    Elvyra Budrienė
11.    Danutė Būdvytienė
12.    Birutė Būdvytienė
13.    Irena Bulbenkienė
14.    Teresė Butkuvienė
15.    Vanda Čeledinienė
16.    Regina Česnauskienė
17.    Birutė Dargienė
18.    Morta Daukantienė
19.    Birutė Daukantienė
20.    Vilma Daukšienė
21.    Gražina Deniskinienė
22.    Vaclova Dirgėlienė
23.    Teresė Džiaugienė
24.    Leonardas Galminas
25.    Regina Rūta Girgždienė
26.    Ona Gomienė
27.    Loreta Grigalaitienė
28.    Eugenija Ilginienė
29.    Petras Jakaitis
30.    Laima Jakštienė
31.    Birutė Jokubauskienė
32.    Irena Jonuševičienė
33.    Irena Juškevičienė
34.    Elena Kaveckienė
35.    Birutė Keselienė
36.    Vanda Kraujalienė
37.    Laima Kutniauskienė
38.    Virginija Kuzminskienė
39.    Regina Lankutienė
40.    Livija Lazauskienė
41.    Jeronima Liuksienė
42.    Morta Lymontienė
43.    Jonas Gediminas Martinaitis
44.    Alfonsas Mickus
45.    Bronė Mitkevičienė
46.    Vida Mordasienė
47.    Valerija Mukauskienė
48.    Ona Paspirgėlienė
49.    Genovaitė Paulauskienė
50.    Vladimiras Pavliukovas
51.    Danutė Petrikienė
52.    Zuzana Petrikienė
53.    Natalija Petruškevičienė
54.    Jadvyga Pipirienė
55.    Regina Ramanenkienė
56.    Aniceta Ratkienė
57.    Nijolė Rimavičienė
58.    Zofija Rimeikienė
59.    Kazimieras Rumbutis
60.    Elena Šakalienė
61.    Dalia Šimkienė
62.    Liucija Škarupskienė
63.    Saulius Skuodas
64.    Virginija Skuodienė
65.    Aldona Slanienė
66.    Irena Šlepavičiūtė
67.    Ramutė Stanislava-Mikelskienė
68.    Danutė Striaukienė
69.    Regina Stuopelienė
70.    Liucija Tautkienė
71.    Regina Uktverienė
72.    Janina Vaičienė
73.    Audronė Vainiuvienė
74.    Kazė Vaištarienė
75.    Ramutė Vaišvilienė
76.    Aldona Veličkienė
77.    Joana Venckuvienė
78.    Irena Vilčinskienė
79.    Angelė Virbickienė
80.    Lilija Vyšniauskienė
81.    Nijolė Zarambienė
82.    Brigita Zeidlerienė
83.    Petras Žemgulys
84.    Nijolė Žuromskienė