Iš viso: 106 klausytojai

1.    Elena Ačienė
2.    Janina Ačienė
3.    Regina Andriekienė
4.    Gražina Andriuškevičienė
5.    Verutė Bagdonienė
6.    Algimantas Balbuckas
7.    Aldona Balčikonienė
8.    Audronė Balsienė
9.    Zina Baltrušaitytė
10.    Rūta Bladykienė
11.    Irma Bliodnieka
12.    Birutė Breivienė
13.    Laimutė Bučkovskaja
14.    Elvyra Budrienė
15.    Danutė Būdvytienė
16.    Teresė Butkuvienė
17.    Vanda Čeledinienė
18.    Regina Česnauskienė
19.    Regina Cirtautienė
20.    Birutė Dargienė
21.    Morta Daukantienė
22.    Birutė Daukantienė
23.    Vilma Daukšienė
24.    Gražina Deniskinienė
25.    Vaclova Dirgėlienė
26.    Elena Dirvonskienė
27.    Teresė Džiaugienė
28.    Vitalija Ežerskienė
29.    Nijolė Gadeikienė
30.    Ona Gomienė
31.    Nikolaj Gorčiakov
32.    Danutė Griauslienė
33.    Albina Gumuliauskienė
34.    Eugenija Ilginienė
35.    Petras Jakaitis
36.    Elena Jakienė
37.    Birutė Jokubauskienė
38.    Irena Jonuševičienė
39.    Jūratė Jovaišienė
40.    Virginija Jurgulienė
41.    Julijona-Diana Jusčienė
42.    Ona Jovita Karečkienė
43.    Ramutė Kasnauskienė
44.    Stasė Kausteklienė
45.    Regina Kernagienė
46.    Danguolė Kerpienė
47.    Virginija Kundrotienė
48.    Regina Kuneikienė
49.    Elena Kurpeikienė
50.    Laima Kutniauskienė
51.    Virginija Kuzminskienė
52.    Regina Lankutienė
53.    Livija Lazauskienė
54.    Donata Leketienė
55.    Zita Lisauskienė
56.    Jeronima Liuksienė
57.    Morta Lymontienė
58.    Bronė Mitkevičienė
59.    Virginija Mockuvienė
60.    Kristina Nakrošienė
61.    Elvyra Pakalniškienė
62.    Ona Paspirgėlienė
63.    Vladimiras Pavliukovas
64.    Janina Petrauskienė
65.    Liucija Petravičienė
66.    Zuzana Petrikienė
67.    Danutė Petrikienė
68.    Natalija Petruškevičienė
69.    Jadvyga Pipirienė
70.    Rita Puleikienė
71.    Zofija Rimeikienė
72.    Aldona Rubavičienė
73.    Kazimieras Rumbutis
74.    Elena Šakalienė
75.    Stefa Savickienė
76.    Vida Ščelienė
77.    Dalia Šimkienė
78.    Janina Skulskienė
79.    Saulius Skuodas
80.    Virginija Skuodienė
81.    Aldona Slanienė
82.    Irena Šlepavičiūtė
83.    Paulina Šliuožienė
84.    Albertas Šlušnys
85.    Teklė Stačevičiūtė
86.    Genovaitė Stankuvienė
87.    Nijolė Steponavičienė
88.    Augenija Stulgienė
89.    Regina Stuopelienė
90.    Irena Šutkienė
91.    Teresė Tamošauskienė
92.    Liucija Tautkienė
93.    Aldutė Tumynienė
94.    Emilija Uktverienė
95.    Ramutė Urbonienė
96.    Audronė Vainiuvienė
97.    Kazė Vaištarienė
98.    Ramutė Vaišvilienė
99.    Aldona Veličkienė
100.    Joana Venckuvienė
101.    Roberta Vendelienė
102.    Irena Vilčinskienė
103.    Lilija Vyšniauskienė
104.    Brigita Zeidlerienė
105.    Petras Žemgulys
106.    Nijolė Žuromskienė