Pateikiame spalio 23 d. preliminarius TAU klausytojų sąrašus. Dėl netikslumų ir papildymų sąrašuose kreipkitės: ŠC metodininkas Julius Adomkus, tel. 8 686 87298, el.p.

Dvasinio tobulėjimo ir psichologijos fakultetas

1.    Elena Ačienė
2.    Janina Ačienė
3.    Regina Andriekienė
4.    Gražina Andriuškevičienė
5.    Verutė Bagdonienė
6.    Algimantas Balbuckas
7.    Aldona Balčikonienė
8.    Audronė Balsienė
9.    Zina Baltrušaitytė
10.    Rūta Bladykienė
11.    Birutė Breivienė
12.    Laimutė Bučkovskaja
13.    Elvyra Budrienė
14.    Danutė Būdvytienė
15.    Teresė Butkuvienė
16.    Vanda Čeledinienė
17.    Regina Česnauskienė
18.    Regina Cirtautienė
19.    Birutė Dargienė
20.    Morta Daukantienė
21.    Birutė Daukantienė
22.    Vilma Daukšienė
23.    Gražina Deniskinienė
24.    Vaclova Dirgėlienė
25.    Elena Dirvonskienė
26.    Teresė Džiaugienė
27.    Vitalija Ežerskienė
28.    Nijolė Gadeikienė
29.    Ona Gomienė
30.    Nikolaj Gorčiakov
31.    Danutė Griauslienė
32.    Loreta Grigalaitienė
33.    Albina Gumuliauskienė
34.    Eugenija Ilginienė
35.    Petras Jakaitis
36.    Elena Jakienė
37.    Birutė Jokubauskienė
38.    Irena Jonuševičienė
39.    Jūratė Jovaišienė
40.    Virginija Jurgulienė
41.    Julijona-Diana Jusčienė
42.    Ona Jovita Karečkienė
43.    Ramutė Kasnauskienė
44.    Stasė Kausteklienė
45.    Regina Kernagienė
46.    Virginija Kundrotienė
47.    Regina Kuneikienė
48.    Elena Kurpeikienė
49.    Laima Kutniauskienė
50.    Virginija Kuzminskienė
51.    Regina Lankutienė
52.    Livija Lazauskienė
53.    Donata Leketienė
54.    Zita Lisauskienė
55.    Jeronima Liuksienė
56.    Morta Lymontienė
57.    Bronė Mitkevičienė
58.    Virginija Mockuvienė
59.    Kristina Nakrošienė
60.    Elvyra Pakalniškienė
61.    Ona Paspirgėlienė
62.    Vladimiras Pavliukovas
63.    Janina Petrauskienė
64.    Liucija Petravičienė
65.    Danutė Petrikienė
66.    Zuzana Petrikienė
67.    Natalija Petruškevičienė
68.    Jadvyga Pipirienė
69.    Rita Puleikienė
70.    Zofija Rimeikienė
71.    Aldona Rubavičienė
72.    Kazimieras Rumbutis
73.    Elena Šakalienė
74.    Stefa Savickienė
75.    Vida Ščelienė
76.    Dalia Šimkienė
77.    Janina Skulskienė
78.    Saulius Skuodas
79.    Virginija Skuodienė
80.    Aldona Slanienė
81.    Irena Šlepavičiūtė
82.    Paulina Šliuožienė
83.    Albertas Šlušnys
84.    Teklė Stačevičiūtė
85.    Genovaitė Stankuvienė
86.    Nijolė Steponavičienė
87.    Augenija Stulgienė
88.    Regina Stuopelienė
89.    Liucija Tautkienė
90.    Aldutė Tumynienė
91.    Emilija Uktverienė
92.    Ramutė Urbonienė
93.    Audronė Vainiuvienė
94.    Kazė Vaištarienė
95.    Ramutė Vaišvilienė
96.    Aldona Veličkienė
97.    Joana Venckuvienė
98.    Roberta Vendelienė
99.    Irena Vilčinskienė
100.    Lilija Vyšniauskienė
101.    Nijolė Zarambienė
102.    Brigita Zeidlerienė
103.    Petras Žemgulys
104.    Nijolė Žuromskienė

Fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos fakultetas

1.    Elena Ačienė
2.    Janina Ačienė
3.    Regina Andriekienė
4.    Vida Anužienė
5.    Algimantas Balbuckas
6.    Zina Baltrušaitytė
7.    Jadvyga Bartkienė
8.    Gražina Baubuckienė
9.    Zita Brovkienė
10.    Elvyra Budrienė
11.    Danutė Būdvytienė
12.    Birutė Būdvytienė
13.    Irena Bulbenkienė
14.    Teresė Butkuvienė
15.    Vanda Čeledinienė
16.    Regina Česnauskienė
17.    Birutė Dargienė
18.    Birutė Daukantienė
19.    Morta Daukantienė
20.    Vilma Daukšienė
21.    Gražina Deniskinienė
22.    Vaclova Dirgėlienė
23.    Teresė Džiaugienė
24.    Leonardas Galminas
25.    Regina Rūta Girgždienė
26.    Ona Gomienė
27.    Loreta Grigalaitienė
28.    Eugenija Ilginienė
29.    Petras Jakaitis
30.    Laima Jakštienė
31.    Birutė Jokubauskienė
32.    Irena Jonuševičienė
33.    Irena Juškevičienė
34.    Elena Kaveckienė
35.    Birutė Keselienė
36.    Laima Kutniauskienė
37.    Virginija Kuzminskienė
38.    Regina Lankutienė
39.    Livija Lazauskienė
40.    Jeronima Liuksienė
41.    Morta Lymontienė
42.    Jonas Gediminas Martinaitis
43.    Alfonsas Mickus
44.    Bronė Mitkevičienė
45.    Vida Mordasienė
46.    Valerija Mukauskienė
47.    Ona Paspirgėlienė
48.    Genovaitė Paulauskienė
49.    Vladimiras Pavliukovas
50.    Danutė Petrikienė
51.    Zuzana Petrikienė
52.    Natalija Petruškevičienė
53.    Jadvyga Pipirienė
54.    Regina Ramanenkienė
55.    Aniceta Ratkienė
56.    Nijolė Rimavičienė
57.    Zofija Rimeikienė
58.    Kazimieras Rumbutis
59.    Elena Šakalienė
60.    Dalia Šimkienė
61.    Liucija Škarupskienė
62.    Saulius Skuodas
63.    Virginija Skuodienė
64.    Aldona Slanienė
65.    Irena Šlepavičiūtė
66.    Ramutė Stanislava-Mikelskienė
67.    Danutė Striaukienė
68.    Regina Stuopelienė
69.    Liucija Tautkienė
70.    Regina Uktverienė
71.    Janina Vaičienė
72.    Audronė Vainiuvienė
73.    Kazė Vaištarienė
74.    Ramutė Vaišvilienė
75.    Aldona Veličkienė
76.    Joana Venckuvienė
77.    Irena Vilčinskienė
78.    Angelė Virbickienė
79.    Lilija Vyšniauskienė
80.    Nijolė Zarambienė
81.    Brigita Zeidlerienė
82.    Petras Žemgulys
83.    Nijolė Žuromskienė

Kultūros ir menų fakultetas

1.    Elena Ačienė
2.    Janina Ačienė
3.    Birutė Barpšienė
4.    Rūta Bladykienė
5.    Birutė Breivienė
6.    Elvyra Budrienė
7.    Birutė Dumbrauskienė
8.    Nijolė Gadeikienė
9.    Ona Gomienė
10.    Nikolaj Gorčiakov
11.    Laima Jakštienė
12.    Jūratė Jovaišienė
13.    Valerija Jurevičienė
14.    Regina Petronėlė Jurkutė
15.    Julijona-Diana Jusčienė
16.    Stasė Kausteklienė
17.    Regina Kernagienė
18.    Genė Korsakienė
19.    Regina Kuneikienė
20.    Regina Kuprienė
21.    Roma Mažutienė
22.    Margarita Mizerienė
23.    Virginija Mockuvienė
24.    Palmyra Mockuvienė
25.    Valerija Mukauskienė
26.    Kristina Nakrošienė
27.    Janina Petrauskienė
28.    Ramutė Stanislava-Mikelskienė
29.    Liucija Tautkienė
30.    Aldutė Tumynienė
31.    Roberta Vendelienė
32.    Lidija Žasytienė
33.    Nijolė Zelenkienė
34.    Irena Žutautienė

Kraštotyros ir turizmo fakultetas

1.    Elena Ačienė
2.    Janina Ačienė
3.    Biruta Alšauskienė
4.    Gėnia Anužienė
5.    Irena Armalienė
6.    Verutė Bagdonienė
7.    Aldona Balčikonienė
8.    Birutė Barpšienė
9.    Salomėja Baužienė
10.    Zita Brovkienė
11.    Elvyra Budrienė
12.    Teresė Butkuvienė
13.    Vanda Čeledinienė
14.    Vaclova Dirgėlienė
15.    Genovaitė Gedvilienė
16.    Valerija Ona Gliožerienė
17.    Virginija Gubystienė
18.    Sigita Ivanauskienė
19.    Laima Jakštienė
20.    Antanas Jaugelis
21.    Danutė Jonikienė
22.    Regina Jurgaitienė
23.    Regina Petronėlė Jurkutė
24.    Almina Karžinauskienė
25.    Elena Kurpeikienė
26.    Greta Martinaitienė
27.    Jonas Gediminas Martinaitis
28.    Asta Mažeikienė
29.    Sigitas Mažutis
30.    Margarita Mizerienė
31.    Elvyra Pakalniškienė
32.    Regina Paplauskienė
33.    Viktoras Adolfas Paplauskis
34.    Genovaitė Paulauskienė
35.    Liucija Petravičienė
36.    Rita Puleikienė
37.    Liuda Ratkevičienė
38.    Nijolė Rimavičienė
39.    Regina Rusienė
40.    Vida Ščelienė
41.    Dalia Šimkienė
42.    Pranas-Algimantas Šimkus
43.    Greta Skartinaitienė
44.    Paulina Šliuožienė
45.    Danutė Striaukienė
46.    Danguolė Stropienė
47.    Augenija Stulgienė
48.    Emilija Uktverienė
49.    Ieva Varnelienė
50.    Angelė Virbickienė
51.    Elvira Žiubkienė
52.    Irena Žutautienė
 

Užsienio kalbų fakultetas

Sąrašas tikslinamas. Dėl informacijos skalbinti tel. 8 686 87298

Informacinių technologijų fakultetas

Sąrašas tikslinamas. Dėl informacijos skalbinti tel. 8 686 87298