Rugpjūčio 26 d. Klaipėdos r. Mokyklų metodinės tarybos nariai dalyvavo edukacinėje išvykoje į Vilkaviškio rajoną. Vilkaviškio rajono Švietimo pagalbos tarnybos andragogai pristatė jų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir metodinės veiklos organizavimo ypatumus, buvo plėtojama diskusija apie švietimo centrų darbo panašumus ir skirtumus, dalijamasi sėkmių pavyzdžiais.

Gižų pagrindinėje mokykloje pristatytos mokykloje taikomos mokinių pasiekimų vertinimo ir pažangos matavimo metodikos. Mokyklos direktorė S. Černauskienė dalijosi patirtimi, kaip atsakingai visa mokyklos komanda kuria socialinę ir emocinę mokinių gerovę. Vėliau MMT susipažino su Vilkaviškio krašto istorinio ir kultūrinio paveldo integravimo į ugdymo procesą galimybėmis lankydamiesi krašto muziejuje. Prisiminimus bei gilius apmąstymus sukėlė trumpa viešnagė poetiškoje S. Nėries gimtinėje...

Vaizdo įrašų albumas >>>