„Etninė kultūra, jos folkloro sluoksnis senaisiais laikais padėjo išlaikyti bendruomeninius ryšius, ugdyti asmenybės dorovinio elgesio normas, aiškias vertybines nuostatas. Dainavimas Lietuvoje – natūrali žmogaus būsena. Ji buvo susijusi su prigimtiniu saviraiškos bei bendruomenės gyvenimą rikiuojančiu savireguliacijos principu. Autentiškoms Lietuvos regionų dainoms būdinga savita muzikinė kalba ir dainavimo specifika. Vertingasis paveldo sluoksnis nyksta. Būtina gaivinti ir folklorui grąžinti pagrindines prasmes, mokėti ir mokintis žemaitiškų, Klaipėdos krašto bei kitų Lietuvos regionų dainų“ – tai yra kvalifikacijos tobulinimo programos „Dainuojamoji tautosaka – būdas išsaugoti tautos savastį“ reikalingumą pagrindžiantys veiksniai.

Gegužės 26 d. Klaipėdos rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai bei darželių muzikos mokytojai rinkosi į Kretingalės pagrindinės mokyklos Girkalių skyrių, kur susipažino su programos autoriaus Egidijaus Skarbaliaus (Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakulteto asistentas doktorantas) įžvalgomis apie tautinio tapatumo fenomeną, etnokultūros pradmenų ugdymo svarbą tautinio tapatumo ugdymo procese. Muzikologė Rūta Vildžiūnienė (Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Muzikos teorijos ir pedagogikos katedros docentė) pristatė žemaičių, Klaipėdos krašto ir kitų regionų dainuojamosios tradicijos skirtumus. Seminaro dalyviai praktiškai išbandė dainuojamosios tautosakos atlikimo būdus ir aptarė seminaro tęstinumą bei žinių pritaikymo galimybes ugdymo procese.

Vaizdo albumas >>>