Gegužės 19–23 d. nuo 9.30 iki 17.30 val. Gargždų ugdymo centre „Naminukas“ vyks atvirų durų dienos.
Ugdytinių tėveliai, ikimokyklinių įstaigų pedagogai, specialistai (logopedai, specialieji pedagogai, psichologai, kineziterapeutai) svečiai kviečiami atvykti į Ugdymo centrą, stebėti vaikučius įvairioje veikloje, pabendrauti su pedagogais, specialistais, išsakyti savo pasiūlymus.
Savaitės veiklos planą rasite įstaigos svetainėje www.ucnaminukas.lt , tel. 846 452775
Atsakingi: Birutė Kasparavičienė, direktorė; Rima Butkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.