Pirmą mokinių pavasario atostogų dieną Klaipėdos rajono dailės, technologijų ir informacinių technologijų mokytojai praleido labai turiningai – jie dalyvavo edukacinėje išvykoje į Šeduvos gimnaziją, kur patirties sėmėsi iš techologijų mokytojos ekspertės Ingos Hokušienės ir IT mokytojos metodininkės Rimos Juškienės.

Mokytojai aptarė IT integravimo dailės ir technologijų pamokose galimybes, analizavo kelis tokių pamokų scenarijus: „Lietuvių tautinis kostiumas“, „Rudens spalvų paletė“, „Sveika, skanu ir gražu“. Praktiškai atliko per šias pamokas mokiniams siūlomas užduotis: kūrė ornamentus iš susikurtų objektų, tautinio kostiumo variantą, išsiaiškino, kaip kuriamas ornamentas Excel programa.

Susitikimo metu mūsų rajono mokytojai susipažino su I. Hokušienės skiautinių paroda bei R. Juškienės kurtais papuošalais iš odos. Padirbėję prie kompiuterių mielai kibo į praktinius darbus iš odos. Daugiau vaizdų ČIA.