Balandžio 4 d. Klaipėdos rajono mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai dalyvavo metodinėje dienoje „Švietimo pagalbos organizavimas mokiniams su regos ir klausos sutrikimais“ ir lankėsi Klaipėdos regos ugdymo centre bei Klaipėdos Litorinos (kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje) mokykloje.

Metodinės dienos tikslas buvo įgyti žinių apie vaikų su regos ir klausos sutrikimais ugdymą integracijos sąlygomis. Klaipėdos regos ugdymo centre renginio dalyviai susipažino su regos sutrikimais ir jų įtaka visapusiškam vaiko ugdymuisi mokykloje. Buvo pristatytos regos įvertinimo metodikos ir suteikta galimybė stebėti praktines veiklas – Šviesos dėžės (Baragos) panaudojimą ir informacinių technologijų taikymą vaikų su regos sutrikimais ugdymui. Dalyviai išklausė pranešimą apie socialinį ir emocinį silpnaregių vaikų ir paauglių (7-18 m.) vystymąsi, susipažino su rekomendacijomis pedagogui „Sutrikusio regėjimo vaikų ugdymas“ ir regos techninėmis pagalbos priemonėmis bei jų įsigijimo galimybėmis.

Klaipėdos Litorinos mokykloje buvo pristatyta įstaigos ugdymo sistema, dalyviai supažindinti su surdopedagogine pagalba sutrikusios klausos vaikui.

Klaipėdos rajono mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai dėkingi įstaigoms už suteiktas vertingas žinias.

FOTO: https://plus.google.com/photos/106655347167518913077/albums/5999875653680078705